Direct naar de content

Thuis in de Rotterdamse haven met Port Rangers

Komend schooljaar doen 5000 leerlingen mee aan lesprogramma in de haven

Beleef en ontdek de Rotterdamse haven, dat is het doel van Port Rangers. Via dit lesprogramma maken basisschoolleerlingen kennis met de haven en de banen die er te vinden zijn. Komend schooljaar doen 5000 Rotterdamse leerlingen uit groep 7 en 8 mee aan Port Rangers, afgelopen schooljaar waren dit er 3100. De eerste lichting krijgt op vrijdag 4 september een Port Ranger Certificaat uit handen van onderwijswethouder Hugo de Jonge en Cees Jan Asselbergs (adviseur Deltalinqs en voorzitter bestuur EIC. Dat is hét bewijs dat de scholieren nu heel wat weten over de Rotterdamse haven.

In het kader van het onderwijsprogramma Leren Loont! zetten veel scholen in op het versterken van vakmanschap de komende vier jaar. Dit gebeurt onder andere met bedrijvenbezoeken en bliksemstages, voorlichting over beroepen en opleidingen en aandacht voor techniekonderwijs. Port Rangers is onderdeel van de Rotterdamse aanpak loopbaanoriëntatie, waar alle Rotterdamse basisscholen aan meedoen.

Wethouder Hugo de Jonge: ,,Rotterdamse jongeren hebben vaak een beperkt beeld van de haven, terwijl juist daar veel vraag is naar goed opgeleid technisch en logistiek personeel. In de haven zijn jaarlijks 7.500 banen beschikbaar, waarvan ruim 2.500 voor gediplomeerde schoolverlaters mbo en hbo’’. Sinds de start van Port Rangers in 2013 krijgt de haven steeds meer een vaste plek in het schoolrooster.

Loopbaanoriëntatie wordt een structureel onderdeel van het Rotterdamse onderwijs. Vanaf groep 7 krijgen leerlingen een digitaal talentportfolio dat meegaat naar het vervolgonderwijs. Leerlingen zien waar hun talenten liggen en wat zij nog te ontwikkelen hebben om hun ambitie waar te maken. ,,Het mes snijdt zo aan twee kanten”, benadrukt Asselbergs van Deltalinqs. Scholieren kunnen de juiste keuze maken voor een vervolgopleiding en de toekomstige werkgevers – het havenbedrijfsleven – maken al vroeg kennis met de werknemers van de toekomst.’’

Lesmateriaal
Bij Port Rangers hebben deelnemende scholen de keuze uit twee lespakketten: Speurtocht door de haven of Haven TaalTrip. Op school gaan docenten met het lesmateriaal aan de slag. Als vast onderdeel bezoeken de scholen het EIC Mainport Rotterdam op de Landtong Rozenburg. De leerlingen sluiten Port Rangers af met een werkstuk over de haven. De makers van de beste werkstukken krijgen tijdens de Wereldhavendagen de mogelijkheid om de haven nog beter te leren kennen. EIC opent aankomend weekend de deuren voor alle basisscholieren en hun ouders.

Certificaten
Het Port Rangers certificaat wordt vrijdag 4 september uitgereikt door wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg) samen met Cees Jan Asselbergs (Algemeen adviseur Deltalinqs en voorzitter EIC). Locatie: EIC Mainport Rotterdam, Noordzeeweg 6 – Havennummer 5325, Rozenburg. Tijdstip: 12.30 – 13.00 uur. Voorafgaand maken leerlingen een vaartocht door het havengebied en gaan zelf aan de slag met de wereld van wetenschap & techniek.

Het programma Port Rangers wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam, ondernemersvereniging Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjeerd Agema, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 51 07 47 86 of t.agema@rotterdam.nl