Direct naar de content

Terugblik Algemene beschouwingen en Begrotingsraad

In de eerste versie van het raadsbericht was van een aantal moties nog niet de laatste versie gelinkt. Dit is inmiddels bijgewerkt. U kunt hieronder doorklikken naar de bijgewerkte versie van het bericht.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.