Direct naar de content

Teleurstellende uitspraak voor gezondheid Rotterdammers

Rotterdam moet oude benzineauto’s voorlopig toelaten in Milieuzone

Een teleurstellende uitkomst voor de gezondheid van de Rotterdammers: Rotterdam moet benzineauto’s van vóór juli 1992 toelaten in de Milieuzone in afwachting van de bodemprocedure bij de Raad van State. De rechter wil inhoudelijke toetsing van het nieuwe verkeersbesluit overlaten aan de Raad van State en oordeelt niet inhoudelijk over het weren van oude benzineauto’s.

“Wij zijn zeer teleurgesteld over deze uitspraak. Oude benzineauto’s zijn enorm vervuilend en dragen voor ruim 20% bij aan de afname van NOx-uitstoot. Het weren van deze groep is heel belangrijk voor de Rotterdamse gezonde lucht. Deze uitspraak zet een streep door een belangrijke maatregel die veel effect heeft op de luchtkwaliteit,” zegt wethouder Langenberg (o.a. mobiliteit en duurzaamheid). “Zeer recent heeft een rechter in de zaak van Milieudefensie tegen de Staat geoordeeld dat op de kortst mogelijke termijn overal aan de grenswaarden voldaan moet worden. Het weren van de oude benzineauto’s zou daar bij helpen. Maar dat mag nu dus voorlopig niet.”

Voorlopige uitspraak
De uitspraak van de voorzieningenrechter is een voorlopige uitspraak naar aanleiding van het nieuwe verkeersbesluit dat het college deze zomer heeft genomen om oude benzineauto’s te weren. Dit verkeersbesluit volgde op de uitspraak van de rechtbank van 14 juni 2017, die oordeelde dat de gemeente het weren van oude benzineauto’s aanvullend moest onderbouwen. Tegen die uitspraak loopt momenteel een bodemprocedure, gebaseerd op het recente evaluatierapport waarin de effecten van de maatregelen worden aangetoond. In afwachting van een uitspraak in de bodemprocedure mogen oude benzineauto’s weer de Milieuzone in. Het is nog onbekend wanneer de Raad van State een uitspraak doet in de bodemprocedure.

Maatregelen
De milieuzone in Rotterdam is onderdeel van een groot pakket aan maatregelen om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren. Eind mei bracht het college van Rotterdam naar buiten dat inmiddels 29% vermindering roetuitstoot en 12% vermindering NOx (stikstofoxiden) uitstoot is bereikt. Het weren van oude personen- en bestelauto’s op benzine/LPG van vóór juli 1992 is een essentieel onderdeel van het pakket aan maatregelen om de Rotterdamse luchtkwaliteit te verbeteren. Het uitsluiten van deze auto’s past bovendien bij het uitgangspunt van het college om met zo min mogelijk te weren auto’s een zo groot mogelijke verbetering van de luchtkwaliteit te bereiken. De milieuzone blijft in stand voor de vrachtauto's, oude personen- en bestelauto's op diesel.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kim Harmsen, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 41 54 99 95 of k.harmsen@rotterdam.nl