Direct naar de content

Tegenprestatie pakt positief uit

De ‘Tegenprestatie’ waarmee werkzoekenden iets terug doen voor hun bijstandsuitkering, pakt positief uit voor Rotterdammers. Uit onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren blijkt dat het vragen van een tegenprestatie bijna twee keer meer oplevert dan het kost. Dat ziet Rotterdam terug in de vorm van meer uren vrijwilligerswerk. Waar zo’n 12.000 werkzoekenden anders thuis zouden zitten, werken ze nu actief aan het oplossen van hun problemen en dragen ze iets bij aan hun wijk of straat.

Bijna driekwart van de Rotterdammers staat achter het beleid van de gemeente (bron: Omnibusenquête). Ze vinden het goed dat mensen met een bijstandsuitkering iets terug moeten doen. Ook de tegenprestatievrijwilligers zelf zijn positief: zo’n 80% van hen zegt dat het goed bevalt. Ze voelen zich zelfverzekerder en meer gewaardeerd. Ze geven aan dat ze meer sociale contacten hebben gekregen, nieuwe dingen leren, meer buitenshuis actief zijn en het gevoel hebben dat ze hun tijd zinvol besteden.

Kansen
Het leveren van een tegenprestatie zorgt ook voor nieuwe kansen voor mensen die vaak al lang thuis zitten. Wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid en Economie): “Bijna alle mensen die een tegenprestatie leveren zijn trots op het vrijwilligerswerk dat ze doen. Als college vinden we die tegenprestatie erg belangrijk. Daarom zetten we er stevig op in. Het geld dat het de gemeente kost aan trajecten om deze mensen te begeleiden, verdient zich dubbel terug. In de vorm van meer uren vrijwilligerswerk en mantelzorg. Maar ook in de persoonlijke ontwikkeling van een groep Rotterdammers die weer meedraait in de maatschappij Mensen voelen dat zij weer voor vol worden aangezien. En terecht, want zij doen belangrijk werk.”

Onderzoek
Aan het onderzoek werkten 600 werkzoekenden met een bijstandsuitkering mee. Om een goed beeld te krijgen, zijn er alleen werkzoekenden benaderd uit die wijken waar de tegenprestatie al een tijdje is ingevoerd. Ook werkten er ongeveer honderd vrijwilligersorganisaties mee en is er gebruikt gemaakt van gegevens uit de Omnibusenquête die onder 800 Rotterdammers is gehouden.

Tegenprestatie
In Rotterdam hebben ongeveer 20.000 mensen al zo lang een uitkering en zo’n grote afstand tot de arbeidsmarkt, dat ze weinig kans maken op betaald werk. Vanuit het idee van wederkerigheid wil de gemeente Rotterdam dat deze bijstandsgerechtigden iets terug doen voor hun uitkering. Op dit moment heeft de gemeente met 12.000 van hen afspraken gemaakt over zo’n tegenprestatie. Dit beleid is nu in 36 Rotterdamse wijken ingevoerd. In 2018 breidt de gemeente dat uit naar alle 42 wijken.

Vrijwilligerswerk
Werkzoekenden kiezen zelf een activiteit die bij hen past. Vaak is dat vrijwilligerswerk of mantelzorg. Vrijwilligers gaan voor maximaal 20 uur per week aan de slag. Een activeringscoach van de gemeente kijkt naar het vermogen van werkzoekenden en bepaalt samen met hen hoe zij zich kunnen inzetten.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Struijvenberg, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl