Direct naar de content

Taalcursussen worden kleinschaliger, laagdrempeliger en vrijwillig

De gemeente Rotterdam ontwikkelt een nieuw taalbeleid met meer ruimte voor laagdrempelige taallessen door vrijwilligers. Taalachterstanden worden voortaan in samenhang met andere problemen – bijvoorbeeld schulden en sociaal isolement – aangepakt.

Wie de Nederlandse taal goed beheerst, verkleint het risico op gezondheidsproblemen, verdient vaak meer en heeft een rijker sociaal leven dan mensen met een taalachterstand. Er zijn evenwel zo’n 97.000 laaggeletterde Rotterdammers die door taalproblemen in een achterstandsituatie verkeren. De gemeente wil isolement en uitsluiting zoveel mogelijk voorkomen én haar inwoners zo goed mogelijk toerusten op de arbeidsmarkt.

Geen doel maar middel
Het leren van de Nederlandse taal is niet langer een doel op zich maar een middel om een beter leven op te bouwen. De gemeente wil daarbij beter aansluiten bij de leefwereld van de cursisten. “Mensen lopen soms schulden op omdat ze formulieren niet goed kunnen lezen. Voorheen schakelden hulpverlenende instanties dan een tolk in, maar dit lost het onderliggende probleem niet op. Dat is namelijk het gebrek aan kennis van de Nederlandse taal. Deze mensen moeten niet alleen worden geholpen met het aanpakken van hun schulden, maar ook op taalles,” aldus participatiewethouder Korrie Louwes.

Praktijksituaties oefenen
Deze aanpak van taalachterstand in samenhang met andere problemen is in Rotterdam niet geheel nieuw. Taal Dichtbij is een voorbeeld van een laagdrempelige taalcursus waarbij jonge ouders op school praktijksituaties oefenen, zoals gesprekken met docenten. “Cursisten worden niet langer in een keurslijf geduwd en ze hoeven niet meer een bepaald taalniveau te halen. Ze kunnen voortaan zelf aangeven wat ze willen leren en welk traject – formeel of informeel – daarbij het beste past,” vertelt Louwes.

Vrijdag 14 maart vanaf 14.00 uur vindt in Leeszaal Rotterdam West de bijeenkomst 'Met taal heb je een verhaal’ plaats in aanwezigheid van wethouder Louwes. Het belang van goede taalbeheersing wordt vanuit diverse invalshoeken besproken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise en ideeën van deelnemers uit het maatschappelijk veld.

Ideeën en suggesties welkom
In de week van 17 tot 21 maart kunnen Rotterdammers op diverse locaties hun verhaal kwijt over het belang van taal. Via videozuilen op allerlei plekken in de stad verzamelt de gemeente tips, ideeën en suggesties om het taalbeleid nader aan te scherpen.

Bewoners die hun mening willen laten horen, kunnen dat doen op de volgende locaties en tijden:

• Oude Noorden: 17 maart, 12.00 – 16.00 uur
Humanitas, Bergwegplantsoen 10
• Pendrecht: 18 maart, 11.00 – 15.00 uur
Vraagwijzer Charlois, Plein 1953 nr. 63
• Bloemhof: 19 maart, 12.00 – 16.00 uur
Buurthuis Oleander, Oleanderplein 43
• Tussendijken: 20 maart, 13.00 – 16.30 uur
Bibliotheek Delfshaven, Rösener Manzstraat 80
• Vreewijk: 21 maart, 12.30 – 15.30 uur
Stichting Bij Corrie, Riederlaan 200

Wethouder Louwes is op maandag 17 maart van 13.30 uur tot 14.30 uur aanwezig bij Humanitas in het Oude Noorden. Op Wereld Verteldag, donderdag 20 maart, is zij tussen 14.30 en 15.00 uur in bibliotheek Delfshaven. Op deze momenten legt zij haar oor graag te luisteren voor de verhalen van bewoners over taal. Vrijdag 14 maart was er een informele aftrap bij Stichting Bij Corrie (zie bijgevoegde foto's van Fransje ).


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Molenbeek, bestuursvoorlichter wethouder Louwes, 06 – 22 66 19 17 of me.molenbeek@rotterdam.nl

.