Direct naar de content

Taal raakt ons allemaal

Week van de alfabetisering 2016

Mobiele teams van de gemeente Rotterdam benaderen deze week bedrijven, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties om ze uit te nodigen een rol te gaan spelen in de aanpak van laaggeletterdheid. Deze actie, met de slogan 'Taal raakt ons allemaal', wordt gehouden in het kader van de nationale Week van de Alfabetisering.

In de Week van de Alfabetisering bezorgen de mobiele teams taalboxen bij bedrijven, zorginstellingen (apotheken, ziekenhuizen en andere zorgprofessionals) en maatschappelijke organisaties als scholen, moskeeën, huizen van de wijk en de vraagwijzers. Met de informatie uit de uitgereikte taalbox kunnen deze organisaties zelf aan de slag met taal door bijvoorbeeld de communicatie met hun klanten aan te passen of hun medewerkers te scholen.

Een dertigtal bedrijven die nu al actief aan de slag zijn met taal in hun organisatie, laten dit deze week blijken met een vlag in de Vlaggenparade aan de Boompjes. Verder houdt Bibliotheek Rotterdam Taalcafés op diverse locaties en voert Rotterdams Centrum voor Theater enkele malen hun voorstelling ‘Taal in de Stad’ op. Ook houdt de gemeente samen met de Rotary en Lions een taaldiner om het onderwerp laaggeletterdheid meer bekendheid te geven.

Cijfers
Het aantal laaggeletterden in Rotterdam ligt tussen 80.000-96.500. Dit is gemiddeld 21% van de Rotterdamse beroepsbevolking. Laaggeletterdheid kent een aantal factoren: leeftijd, herkomst (vooral 1e generatie migranten), opleidingsniveau en status op de arbeidsmarkt.

Taal is een middel
Bij het taalbeleid van de Rotterdam is de inzet vooral dat mensen hun nieuw opgedane taalkennis vast weten te houden. Taal is daarbij geen doel op zich maar vooral een middel om gezonder te leven te leiden, minder schulden te maken en om volwaardig mee te doen in de samenleving. Ook helpt een goed taalniveau om werk te vinden en te houden.

Meer informatie over taal in Rotterdam: www.rotterdam.nl/taal


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatieadviseur Marjan 't Jong, 06 51915238.