Direct naar de content

Subsidie voor Buurtfietsenstalling

Meer mogelijkheden om de fiets beschut en veilig te stallen

Het wordt vanaf 1 juni een stuk aantrekkelijker om een buurtfietsenstaling op te zetten of op te knappen. Met ingang van volgende maand is hiervoor een nieuwe subsidie beschikbaar waarmee de gemeente tegemoetkomt aan de toenemende vraag naar beschutte plekken om de fiets te stallen.

De gemeente geeft de fiets de komende jaren een belangrijke rol. Want als meer Rotterdammers de fiets pakken en de auto laten staan, dan draagt dit bij aan een gezondere lucht. Ook is fietsen gezond en goed voor de economie en leefbaarheid. Die fiets moeten dan natuurlijk wel beschut en dichtbij huis kunnen worden gestald. Dat draagt ook bij aan de doelstelling van het Rotterdams college dat gezinnen prettig kunnen wonen in de stad. Om dat te bereiken werkt zij nauw samen met bewoners, corporaties, investeerders en ondernemers. Onder andere door in te zetten op aantrekkelijke gezinswoningen, goede scholen, meer groen in de wijk en schone straten waar kinderen veilig buiten kunnen spelen.

Stoepen vol
Aanleiding voor de subsidie is een toenemend tekort aan plekken om de fiets neer te zetten. Veel woningen in met name de wijken rondom het centrum hebben geen berging. Bewoners moeten hun fiets dus op de stoep zetten, in een rek of een fietstrommel. Maar daar is niet altijd voldoende plek. Door stallingen te creëren in leegstaande ruimtes of op binnenterreinen ontstaat meer ruimte voor spelen en ontmoeten op straat.

Veilig stallen
De subsidie bedraagt € 400,- per fiets, met een maximale subsidie van € 40.000,- per stalling. De subsidieregeling staat open voor zowel bewoners, bewonersverenigingen als ondernemers. Het totale beschikbare budget is € 600.000 en dat is goed voor 1.500 extra plekken. De subsidie is onder meer bedoeld voor de aanschaf van deursloten, fietsenrekken en voor het schilderen van de stalling. Aanvragen gaat via deze link (vanaf 1 juni).

Herkenbaar
Om de herkenbaarheid van de buurtfietsenstallingen te vergroten, komt op elke stalling dezelfde belettering in de vorm van een bord of raamsticker. Daarop staat onder meer het logo van fietsfan010, de online community www.fietsfan010.nl voor fietsers in en rond Rotterdam.

Succes
Deze subsidieregeling is onderdeel van het Fietsplan 2016-2018 en het programma Kansrijke Wijken. Het is de eerste stadsbrede subsidieregeling voor buurtfietsenstallingen. In steden als Den Haag en Amsterdam zijn vergelijkbare regelingen al jaren een succes.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Cornelisse, bestuursvoorlichter wethouder Schneider, 06 – 10 06 47 79 of e.cornelisse@rotterdam.nl