Direct naar de content

Subsidie voor aantrekkelijke winkelstraten

160.000 euro beschikbaar

Vanaf woensdag 20 juli kunnen winkeliers met een goed idee voor hun winkelstraat bij de gemeente aankloppen voor een subsidie. Ze kunnen hiermee bijvoorbeeld een evenement organiseren, een promotionele campagne starten of hun etalages aankleden. De gemeente wil ondernemers op deze manier helpen om hun winkelgebied nog aantrekkelijker te maken. Voor de subsidieregeling is in totaal 160.000 euro beschikbaar.

Wethouder Robert Simons (Haven, Economie, Horeca en Bestuur): “Ondernemers zijn hard geraakt door de coronacrisis. Met deze regeling geven we ondernemers een zetje in de rug om hun winkelgebied nog aantrekkelijker te maken en de samenwerking tussen ondernemers te bevorderen. Als ondernemers de krachten bundelen zien we heel vaak mooie dingen ontstaan en daar dragen we graag aan bij. Goed voor de buurt én goed voor de zaken!”

Eenmalige subsidie, zolang de voorraad strekt
Of het nu gaat om de organisatie van een evenement, zoals een karaoke of braderie, de promotie van het winkelgebied, bijvoorbeeld met een online campagne, of de aankleding van de etalages in de straat: het draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het gebied. De regeling is een eenmalige subsidie van maximaal € 5.000 per winkelstraat of winkelcentrum en is aan te vragen totdat het totale budget van € 160.000 is bereikt.

Voor collectieven en winkeliers
De subsidie kan worden aangevraagd door winkeliersverenigingen of Bedrijveninvesteringszones (BIZ), maar ook door individuele winkeliers. Voor individuele winkeliers geldt dat ten minste acht ondernemers uit hun winkelgebied de aanvraag ondersteunen. Toekenning van de subsidie vindt plaats op basis van de volgorde van indiening van een complete aanvraag. De regeling kan gecombineerd worden met de al bestaande subsidieregeling ‘winkelgebieden en bedrijventerreinen’.

Voorstel
Deze subsidieregeling komt voort uit een voorstel van Dieke van Groningen (gemeenteraadslid VVD) en Elene Walgenbach (voormalig gemeenteraadslid D66). Bij de begrotingsbehandeling verzochten zij om het resterende budget van de eerder vastgestelde subsidieregeling horecavouchers vrij te maken voor winkeliersinitiatieven die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het gebied.

Aanvragen
Winkeliers uit de gebieden zoals opgenomen in de Gebiedskoersen detailhandel 2022-2025 kunnen een subsidie aanvragen. Meer informatie over de subsidieregeling in te vinden via www.ondernemen010.nl/geldvoorjouwwinkelstraat. De gemeente brengt de regeling onder de aandacht onder de noemer Geld Voor Jouw Winkelstraat en vraagt ondernemers om hun gehonoreerde initiatieven online te delen en zo andere ondernemers te inspireren.