Direct naar de content

Studie statushouders beter benut

De gemeente Rotterdam gaat samen met de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF Rotterdamse statushouders die hoger opgeleid zijn, op weg helpen naar aansluitend werk of een aansluitende studie. De kans dat deze nieuwe Rotterdammers werk vinden dat hun eerder genoten studie recht doet, wordt daarmee groter.
 

Bert Wijbenga, wethouder Integratie gemeente Rotterdam: “Het is zonde als nieuwe Rotterdammers die op zoek zijn naar werk, hun kennis en ervaring niet goed kunnen benutten. Het gebrek aan beheersing van de Nederlandse taal of een buitenlands diploma dat niet erkend wordt staat dit in de weg. Het is belangrijk dat wij vanuit de gemeente daar aandacht voor hebben. Zo dragen we bij aan een betere toekomst voor de statushouder en kan Rotterdam gebruikmaken van dit talent. Een win-winsituatie, waarbij de vluchteling werk vindt wat hij voor vele jaren kan doen.”

Gelijke kansen
Diploma’s uit het land van herkomst worden in de meeste gevallen lager gewaardeerd of niet erkend in Nederland. En een diploma is in Nederland een belangrijk ticket naar de arbeidsmarkt. Een studie starten in Nederland is vaak extra lastig, omdat vluchtelingen de taal niet goed spreken en niet goed bekend zijn met het onderwijssysteem. In vergelijking met studenten die in Nederland geboren en opgegroeid zijn, missen vluchtelingstudenten vaak een netwerk en de financiële middelen om zonder steun te kunnen studeren.

De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF begeleidt en financiert statushouders met studiewensen. Werkconsulenten van de gemeente Rotterdam bekijken samen met de statushouder of een (kortdurende) opleiding bij kan dragen aan snellere en duurzaam uitstroom naar werk. Een werkzoekende mag in principe maximaal 1 jaar een opleiding volgen, een statushouder die een baan heeft kan in voorkomende gevallen daarnaast een opleiding volgen om een baan te vinden die beter aansluit bij zijn of haar kennis en niveau.

Gezamenlijke inspanning
Op 8 november ondertekenden de wethouder en UAF-directeur Mardjan Seighali een convenant om de samenwerking te bekrachtigen. De partijen zetten zich gezamenlijk in voor statushouders die op hbo-niveau of universitair niveau aan de slag willen. Zij kunnen rekenen op begeleiding op maat via het UAF. Dit betekent dat zij hulp krijgen bij het bepalen van de beste route naar een baan, het voldoen aan de instroomeisen voor een (duaal) studietraject en het wegnemen van financiële drempels.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisette van Bale, bestuursvoorlichter wethouder Wijbenga, lm.vanbale@rotterdam.nl