Direct naar de content

Straatnamen Rotterdam toegelicht

Uitleg over naamgeving via QR code op straat

De gemeente Rotterdam gaat als eerste stad in Nederland alle straatnamen uitleggen. Deze toelichting kan eenvoudig via een QR-code op straat opgevraagd worden. Een geschiedenisles bij walking around. Volgend jaar worden de eerste van de totaal bijna 6.500 straten toegelicht.

Straatnamendatabase

De huidige digitale straatnamendatabase waarop alle straatnamen van Rotterdam op een kaart staan, bevat kort informatie over wanneer deze straat die naam kreeg en wat de naam betekent. Deze toelichtingen worden uitgebreid en aangevuld. Daarnaast wordt de info echt naar de straat gebracht door ze snel en eenvoudig toegankelijk te maken via een QR-code op je smartphone. Het uitlezen van QR codes heeft afgelopen anderhalf jaar een vlucht genomen in de corona periode en is daarmee voor heel veel mensen makkelijk te gebruiken

Geschiedenis zichtbaar op straat

De gemeenteraad heeft in de motie ‘Maak de geschiedenis zichtbaar’ van D66 raadslid Arsieni, het college verzocht om straatnamen die refereren naar het koloniale- en slavernijverleden van uitleg te voorzien. Het college wil dat inderdaad gaan doen, maar wil niet een onderscheid creëren tussen, zoals dat opgevat zou kunnen worden, “foute” en “goede” straatnamen. Daarbij geeft deze oplossing om straatnamen waarbij meer context noodzakelijk is, de ruimte om die ook te geven.

De straatnamencommissie heeft afgelopen jaar alle bestaande straatnamen in Rotterdam gecategoriseerd. Hierbij is gekeken of een straatnaam verwijst naar een persoon, een locatie, een historische gebeurtenis en andere categorieën. Rotterdam telt op dit moment 6402 straatnamen. Naast de soms broodnodige context die een straat in de huidige tijd nodig heeft is het ook gewoon leuk om te weten wat de achtergrond is van een straat. Het is de bedoeling op een innovatieve manier de geschiedenis van alle straatnamen te laten leven.

Wethouder Karremans; “Alle straten in de stad hebben met reden hun naam gekregen. Het is goed om die straatnamen dan ook allemaal toe te lichten, hiermee wil ik ook voorkomen dat we ‘een soort foute’ straatnamen creëren in Rotterdam. De geschiedenis van de stad, van heel vroeger tot meer recent, is terug te zien op de straatnaamborden en dat willen we op deze manier meer bekend maken. Van leuke weetjes tot belangrijk historisch besef.”