Direct naar de content

Stichting opgericht voor duurzame luchtvaart in regio Rotterdam

Het innovatieprogramma RHIA (Rotterdam the Hague Innovation Airport) van de gemeente Rotterdam en Rotterdam The Hague Airport gaat met ingang van vrijdag 24 mei 2019 zelfstandig verder in de vorm van een stichting. Dit maakt het makkelijker om externe financiers aan te trekken en samen te werken met andere regionale partijen. Het eerste concrete project, de ontwikkeling van een demonstratie- en proefinstallatie voor de productie van duurzame kerosine uit lucht, gaat vrijdag officieel van start.

Vrijdag 24 mei wordt de akte van oprichting van de stichting RHIA ondertekend. Wethouder Barbara Kathmann (Economie, wijken en kleine kernen): ‘Met RHIA willen de gemeente Rotterdam en Rotterdam The Hague Airport de sociaal-economische betekenis van de luchthaven voor de regio vergroten. Door de airport een broedplaats te maken voor innovaties die de luchtvaart duurzamer gaan maken. Daarmee werken we niet alleen aan het verminderen van CO2-uitstoot, maar ook aan het creëren van kansen voor bedrijven en nieuwe banen. Het onderzoek naar duurzame kerosine dat gaat starten, is uniek in de wereld. Duurzame brandstof gaat een cruciale rol spelen in de energietransitie.’

Duurzame proeffabriek
Daarnaast ondertekenen Rotterdam The Hague Airport (hierna RTHA) en een internationaal consortium onder leiding van EDL ook de samenwerkingsovereenkomst voor de start van een haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling van deze duurzame kerosine.Rotterdam The Hague Airport is trots op dit unieke project en draagt op deze manier bij aan verduurzaming binnen de (inter)nationale luchtvaart. Ron Louwerse, directeur RTHA: ‘Om duurzame luchtvaart te realiseren in deze regio is een haalbaarheidsstudie naar synthetische kerosine van cruciaal belang. Daarnaast is Rotterdam The Hague Airport hiervoor een mooie locatie. Het is een compacte luchthaven met alle ruimte voor innovatie. Het project moet leiden tot de bouw van een duurzame proeffabriek op het luchthaventerrein. Opschaling zou vervolgens kunnen plaatsvinden in het haven- en industriecomplex van Rotterdam.’

Samenwerking kennisinstellingen
Duurzame kerosine is CO2 neutraal en schoner dan fossiele kerosine die wordt gemaakt uit ruwe olie. Het is minder belastend voor het milieu. Naast duurzame kerosine werkt RHIA aan projecten op het gebied van elektrisch vliegen. In samenwerking met TU-Delft, Nederlandse Lucht- en Ruimtevaart (NLR) en andere kennisinstellingen en vliegmaatschappijen wordt ook onderzoek verricht naar hybride vliegen of vliegen op waterstof.

De gemeente Rotterdam en RTHA zijn gezamenlijk oprichters van RHIA. Zij dragen financieel bij aan de totstandkoming van innovatieprojecten op het gebied van duurzame luchtvaart. Beiden zijn vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht. Dinsdag 21 mei jl. heeft het College van B&W het profiel vastgesteld van de leden van de raad van toezicht voor de stichting. Verwacht wordt dat de stichting in oktober 2019 volledig bemenst en operationeel zal zijn. In de komende maanden worden de activiteiten en de werkzaamheden voor het programma die nu door de gemeente Rotterdam en RTHA worden verricht, geleidelijk aan overgedragen aan deze stichting.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Kathmann, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl