Direct naar de content

Stevige inzet op illegale prostitutie en illegaal gokken in horeca

Jaarverslag bestuurlijke handhaving 2016

In 2016 heeft de burgemeester in totaal 241 bestuurlijke maatregelen opgelegd. Een aanzienlijk deel daarvan, 69, bestond uit sluitingen van drugspanden en 59 om illegale prostitutie bij massagesalons en woningen een halt toe te roepen. De aanpak illegaal gokken is geïntensiveerd. Dit heeft geleid tot een stijging van het aantal maatregelen in horecagelegenheden naar 52. Daarnaast is er 51 keer actie ondernomen in het kader van de Drank- en Horecawet. Dit blijkt uit het jaarverslag bestuurlijke handhaving 2016.

Illegale prostitutie
In 2015 verscheen de Nota prostitutie en seksbranche Rotterdam om meer gericht misstanden in de seksbranche aan te kunnen pakken. De veranderingen in het nieuwe beleid zijn vooral gericht op een meer stevige aanpak van illegale prostitutie en prostitutiebedrijven. Door de hogere eisen die worden gesteld aan vergunde bedrijven is de mogelijkheid gecreëerd om illegale prostitutiebedrijven te sluiten. Daarom is het afgelopen jaar een aanzienlijke stijging zichtbaar van het aantal maatregelen dat is genomen om illegale prostitutie tegen te gaan, van 15 in 2015 tot 59 een jaar later.

Illegaal gokken
In samenwerking met diverse ketenpartners (OM, politie, Kansspelautoriteit) is in 2016 illegaal gokken in de horeca stevig aangepakt. Doel hiervan is de ontmanteling van criminele netwerken die op grote schaal illegaal gokken in de horeca faciliteren. Mede door één groot strafrechtelijk onderzoek naar illegaal gokken zijn vijftien horeca-inrichtingen tijdelijk gesloten.

Horeca
In 2016 zijn veertien spoedsluitingen opgelegd die waren gericht tegen horeca-inrichtingen. Dat zijn acht meer sluitingen ten opzichte van 2015. De incidenten die aanleiding zijn om tot spoedsluiting over te gaan, lijken ernstiger van aard te worden.

Drugspanden
Het aantal sluitingen naar aanleiding van aangetroffen hoeveelheden verdovende middelen in een woning of bedrijfspand, is in 2016 met 26 gevallen gestegen. Deze stijging valt deels te verklaren door een verbeterde gebiedsgerichte aanpak van drugspanden en de aanpak van ondermijnende criminaliteit.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Molenbeek, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06 – 226 619 17 of me.molenbeek@rotterdam.nl