Direct naar de content

Steeds meer Rotterdammers maken zich zorgen over klimaatverandering

Uit de jaarlijkse Omnibusenquête ‘Rotterdammers over milieu en duurzaamheid 2019, in opdracht van gemeente Rotterdam, blijkt dat drie van de vier Rotterdammers zich zorgen maakt over klimaatverandering. De enquête is in het voorjaar uitgevoerd onder ongeveer 4100 Rotterdammers van 16 tot 85 jaar. Het geeft de gemeente Rotterdam inzicht hoe Rotterdammers tegen milieu en duurzaamheid en de gemeentelijke inspanningen op dit gebied aankijken. Ook laat de enquête zien waar de Rotterdammer zelf toe bereid is.
 

De afgelopen jaren nam het aantal Rotterdammers dat denkt dat het klimaat verandert fors toe. Het aantal dat dit niet denkt nam in vergelijkbare mate af. Drie van de vier Rotterdammers maakt zich zorgen over de effecten van klimaatverandering. Rotterdammers maken zich het meest zorgen over een stijgende zeespiegel, gevolgd door gevolgen voor planten en dieren, dat het warmer en droger wordt en over meer lokale wateroverlast.
 
Duurzaam gedrag Rotterdammers
Uit het onderzoek blijkt dat de meeste Rotterdammers bereid zijn om zelf maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Dit doen ze door zelf boodschappentassen mee te nemen, de verwarming thuis lager te zeggen, afval te scheiden en meer gebruik te maken van het openbaar vervoer.
 
Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) ziet de positieve houding van veel Rotterdammers in de praktijk. “Zonnepanelen en elektrische auto’s zijn hard in opkomst en ook het aantal Rotterdammers dat de fiets pakt in plaats van de auto. Die verandering draagt bij aan schonere lucht in de stad. Daarom proberen we als gemeente duurzame keuzes zo makkelijk mogelijk te maken.” Bijna de helft van de Rotterdammers heeft tot nu toe al energiebesparende maatregelen getroffen. Het gaat hier met name om maatregelen in de woning zoals als dubbelglas, vloer-, muur en/of dakisolatie of HR-ketels.
 
Aandachtspunt
Luchtvervuiling is voor veel Rotterdammers een belangrijke bron van gezondheidsklachten, blijkt uit de Omnibusenquete. Bijna de helft van de Rotterdammers zegt last (zoals irritatie aan ogen, keel, neus en kortademigheid) te hebben van slechte luchtkwaliteit. Het aanpakken van luchtvervuiling is daarom een belangrijk speerpunt van het stadsbestuur. De gemeente wil dat er vanaf 2020 geen straten meer zijn waar de Europese normen voor luchtkwaliteit worden overschreden. In 2022 moet de lucht in de hele stad schoner zijn geworden.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Diane Bouhuijs, bestuursvoorlichter wethouder Bonte, 06 – 38 31 92 44 of db.bouhuijs@rotterdam.nl