Direct naar de content

Start Tour-Oost

Eerdmans trapt gebiedstour af met bewoners van de wijk Oosterflank

Dinsdagavond 17 januari wordt de eerste bewonersavond in het kader van het Programma Oost 2017-2019 gehouden. Wethouder Joost Eerdmans (veiligheid, buitenruimte, gebieden): "We gaan met de Tour Oost langs alle zeven wijken van het gebied Prins Alexander om te zien en horen waar de bewoners last van hebben en waar ze behoefte aan hebben op het gebied van de leefbaarheid in hun buurt."

Rotterdam investeert de komende jaren 10 miljoen euro extra in de leefbaarheid van het gebied Prins Alexander. Het gebied komt in het Rotterdamse wijkprofiel positief uit de metingen, maar bewoners en ondernemers merken dagelijks dat zowel veiligheid en leefbaarheid onder druk staan. Met het Programma Oost wil de gemeente het gebied tijdig optrekken om te voorkomen dat het afglijdt. Wethouder Eerdmans vervolgt: “En bewoners spelen een cruciale rol bij onze aanpak. Zij kunnen meedenken over oplossingen en hun eigen ideeën aan ons meegeven. Daarom houden we de Tour Oost door Prins Alexander.”

De resultaten van de tour bepalen mede hoe het extra geld wordt ingezet voor snelle oplossingen en verbeteringen in bijvoorbeeld de buitenruimte, bovenop de reguliere inzet van de gemeentelijke diensten.

Eerdmans@Oosterflank
Het eerste wijkbezoek van de Tour Oost brengt wethouder Eerdmans aan Oosterflank. Op dinsdagavond 17 januari zijn de wijkbewoners, van 19.30 tot 21.00 uur, van harte welkom in de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad aan het Almeria-Erf 8.
De wethouder licht deze avond toe welke kansen het Programma Oost 2017-2019 biedt voor de leefbaarheid in Oosterflank. Naast presentaties is er tijd en ruimte om vragen te stellen aan de wethouder en zijn team.

De volgende data van de Tour Oost zijn:

  • 14 maart – Nesselande
  • 9 mei –  Kralingseveer 
  • 30 mei – Prinsenland/’sGravenland
  • 13 juni – Het Lage Land
  • 12 september –  Zevenkamp
  • 14 november – Ommoord

Meer Eerdmans@
Naast Prins Alexander komt wethouder Eerdmans naar verschillende andere gebieden in de stad om met bewoners in gesprek te gaan over wat er leeft in hun wijk. Afgelopen jaar bijvoorbeeld in Kralingen, Hoek van Holland, Hilligersberg en Oud-Mathenesse. Komend jaar zijn acht Eerdmans@-bijeenkomsten gepland in onder andere Pernis, Beverwaard en Agniesebuurt. Buurtbewoners ontvangen daarvoor een uitnodiging.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl