Direct naar de content

Start openbare verhoren mini-raadsenquête Boompjeskade 10-14

De gemeenteraad stelde op 2 februari 2017 de onderzoekscommissie in die onderzoek doet naar de ontwikkeling van de afdeling Vastgoed van de gemeente Rotterdam in relatie tot de fraudezaak Boompjeskade 10-14 (Waterfront). De mini-raadsenquête gaat een volgende fase in. De commissie start met het houden van – in beginsel – 16 openbare verhoren. Deze vinden plaats tussen 18 en 26 april.

De verhoren worden gehouden in zaal SH7 in het Rotterdamse stadhuis. De definitieve planning van de verhoren wordt per week, in de week voorafgaand aan de verhoren, gepubliceerd.

De commissie heeft tot nu toe via informatieverzoeken aan het college informatie opgevraagd, onderzocht en geanalyseerd. Ook is een aantal gesprekken gevoerd met betrokkenen en deskundigen.

Het onderzoek verloopt conform de planning, de presentatie van het rapport van de commissie is nog steeds voorzien in week 22.

Onderzoekscommissie

De heer B.J. (Bart Joost) van Rij (Leefbaar Rotterdam) is namens de gemeenteraad de voorzitter van de commissie die de uitvoering van de mini-raadsenquête en het proces bewaakt. De onderzoekscommissie bestaat verder uit de heren L.P.M. (Leo) de Kleijn (plaatsvervangend voorzitter, SP), L.C. (Leo) Bruijn (PvdA), S. (Stefan) Kroon (D66) en A. (Aydin) Peksert (Nida).


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie:

De heer B.J. van Rij voert het woord over het onderzoek en het proces. U kunt hem benaderen via Patrick Schouteten, hoofd communicatie griffie (06 51812508 / p.schouteten@griffie.rotterdam.nl). Als u de verhoren wilt bijwonen dan kunt u zich bij hem aanmelden.