Direct naar de content

Start onderzoek naar ontbijtgewoontes

Lekker Fit! kinderen ontbijten op het stadhuis

Het Nationaal Schoolontbijt, Unilever, Wageningen UR en Rotterdam Lekker Fit! gaven donderdag 22 januari het startschot tot een wetenschappelijk ontbijtonderzoek in het gebied Feijenoord in Rotterdam. Vier Lekker Fit!* scholen in de wijken Hillesluis en Bloemhof doen mee aan het onderzoek naar ontbijtgewoontes van kinderen. Leerlingen van de school uit Hillesluis waren uitgenodigd door wethouder Adriaan Visser (financiën, binnenstad, cultuur en sport) om samen met Paul Rosenmöller (voorzitter van Jongeren Op Gezond Gewicht) op het stadhuis te komen ontbijten.

Ontbijtgedrag
Gemeente Rotterdam heeft een samenwerkingsovereenkomst met JOGG.
Paul Rosenmöller:’’Een goede dag begint met een gezond ontbijt. En dat telt dubbel als je opgroeit. Met een lege maag kun je niet leren en als je het ontbijt overslaat, grijp je eerder naar ongezonde tussendoortjes”.
Regelmatig ontbijten wordt geassocieerd met een lager BMI, een betere mentale gezondheid en een hoger welzijn van kinderen. Ontbijten is belangrijk, alleen ontbijt niet ieder kind regelmatig. Uit jaarlijks onderzoek van het Nationaal Schoolontbijt blijkt dat er elk jaar beter wordt ontbeten, maar dat op dit moment nog 1 op de 7 kinderen in Nederland niet of niet regelmatig ontbijt.

Wageningen UR
Het onderzoek op de vier scholen moet uitwijzen hoe kinderen in de basisschoolleeftijd gestimuleerd kunnen worden om vaker en gezonder te ontbijten. Voorafgaand aan het onderzoek, vindt een vooronderzoek plaats om het huidige ontbijtgedrag van kinderen in de wijk Hillesluis en Bloemhof in kaart te brengen. Hierbij worden ook gesprekken met ouders en experts gevoerd. De gegevens uit dit vooronderzoek worden gebruikt om programma’s te ontwikkelen ter ondersteuning van het hoofdonderzoek. Effectieve strategieën kunnen vervolgens ook in de rest van Nederland worden ingezet.

Rotterdam Lekker Fit!
Gemeente Rotterdam is JOGG-stad en zet zich met het programma Rotterdam Lekker Fit! in voor een gezond gewicht en voldoende beweging bij Rotterdamse kinderen tot 14 jaar. Op 94 basisscholen ondersteunen leerkrachten, sportdocenten en gezondheidsprofessionals, zoals diëtisten, de leerlingen meer te bewegen en gezonder te eten. Ook worden steeds meer kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Lekker Fit!. Zo ontstaat een doorlopende leerlijn, waarin kinderen in aanraking komen met een gezonde en fitte leefstijl. Jong geleerd is oud gedaan!

* De vier Lekker Fit! scholen die deelnemen aan het onderzoek zijn:
Willem van Oranje / Savornin Lohman, Piramide, Theresiaschool en
Bogermanschool


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke van Gruijthuijsen, bestuursvoorlichter wethouder Visser, 06 – 13 15 51 20 of m.vangruijthuijsen1@rotterdam.nlof met

Katja van Deventer, communicatieadviseur Sport en Cultuur, 06 – 22 62 95 62 of km.vandeventer@rotterdam.nl

Kijk voor meer informatie ook op: www.jogg.nl en www.rotterdamlekkerfit.nl