Direct naar de content

Start Cultuurcampus Rotterdam Zuid in 2022

Hoger onderwijs en meer cultuur op Zuid

In samenwerking met:

Codarts Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en de gemeente Rotterdam tekenden recent het convenant waarmee de komst van de Cultuurcampus op Zuid een stap dichterbij is. De Cultuurcampus gaat bijdragen aan meer hoger onderwijs, cultuur en toerisme op Zuid. De partijen werken de afspraken in de komende tijd verder uit, zodat zij in 2022 de eerste onderwijsactiviteiten kunnen starten op de locatie Charloisse Hoofd.

Rutger Engels, Rector Magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam is enthousiast: “De Cultuurcampus op Zuid moet een plek worden waar studenten zich verder kunnen ontwikkelen, een samensmelting van onderwijs en onderzoek op snijvlakken van wetenschap en kunsten. Tegelijkertijd moet wetenschappelijk en hoger onderwijs in principe toegankelijk zijn voor iedereen in Rotterdam. Vanuit de Cultuurcampus kunnen wij meer verbinding krijgen met talentvolle Rotterdamse jongeren. We hebben onze jongeren hard nodig voor de ontwikkeling en toekomst van deze prachtige stad.”

Meer diverse instroom
De Cultuurcampus biedt een prominente plaats aan hoger onderwijs. De betrokken onderwijsinstellingen willen graag bijdragen aan onderzoek naar maatschappelijke kwesties die op Zuid spelen. Vanuit verschillende onderzoeks- en onderwijsdisciplines en samen met creatieve makers en denkers. Het onderwijs verwacht ook een meer diverse instroom van studenten, vanwege de locatie op Zuid.

Said Kasmi, wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme: “Iedereen heeft recht op goed onderwijs. Daar sta ik als wethouder voor. Ik juich het dan ook van harte toe dat er hoger onderwijs naar Zuid komt. Dat inspireert en motiveert jongeren uit de buurt om hun talenten volop te benutten. En wat is mooier om in je eigen buurt te kunnen studeren aan de hogeschool of universiteit? Bovendien wordt de Cultuurcampus op termijn een iconische plek waar ongetwijfeld veel toeristen naar toe komen. Dat biedt weer kansen op werkgelegenheid voor de Rotterdammers van Zuid.”

Groei vanuit een prachtige plek
Als startlocatie voor de Cultuurcampus is gekozen voor het Charloisse Hoofd, een prachtige plek aan de Maashaven. De vier partijen verkennen hoe hier in 2022 de eerste onderwijsactiviteiten van start kunnen. Tegelijk werken zij aan een ambitieus plan voor de definitieve locatie van de Cultuurcampus met iconische uitstraling, internationaal, toeristisch en goed voor Zuid. Het groeimodel vanuit het Charloisse Hoofd is onderdeel van de bredere gebiedsontwikkeling van de Maashaven Zuidzijde en Park Maashaven.

Wilma Franchimon, voorzitter College van Bestuur Codarts Rotterdam: “Het is een voorrecht om al drie jaar betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de Cultuurcampus. Ik geloof dat de kunsten en kunstopleidingen zichtbaar moeten zijn in heel de stad, ook op Zuid. De kans die er nu ligt om met samenwerkingspartners Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam te onderzoeken of we gezamenlijk naar Zuid kunnen om daar onze samenwerking en verbinding met de omgeving te vergroten, is een geweldig mooie volgende stap.”

Goed voor Zuid
Rotterdam Zuid gaat van de Cultuurcampus profiteren, mede dankzij de in 2018 afgesloten Regiodeal met het Rijk. De Cultuurcampus wordt een inclusieve, uitnodigende plek waar buurtbewoners, bezoekers, studenten, docenten, cultuurmakers, creatieve ondernemers, bedrijven en onderzoekers elkaar ontmoeten. Het wordt een plek om te leren en studeren, te ondernemen en onderzoeken, te ontmoeten en vergaderen, creëren, innoveren, exposeren en presenteren. Dit alles draagt bij aan de ontwikkeling van Rotterdam en Zuid in het bijzonder, één van de doelen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

Richard Moti, wethouder Werk en inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid: “Ik ben erg blij met de ontwikkelingen rondom de Cultuurcampus. Met het NPRZ programma investeren we fors in basis- en middelbaar onderwijs op Zuid om kinderen een betere toekomst te bieden. Dat er straks ook hoger onderwijs op Zuid komt, is daarop een heel goede aanvulling.”

Cultuurcampus
Het plan voor de Cultuurcampus ontstond vanuit de onderwijs- en cultuursector. Het driemanschap Franchimon, Pastors en Kemperman adviseerde de gemeente in september 2019 over de ontwikkeling van de Cultuurcampus. Dit externe advies volgde op het manifest ‘Rotterdam Connected’ waarin onderwijs- en cultuurorganisaties de gemeente opriepen tot een ambitieuze vervolgstap op de verkenning na de aangenomen kamermotie in 2016. Kamerleden Monasch en Hoogland deden daarbij de oproep de mogelijkheid te onderzoeken van een ambitieus en vooruitstrevend instituut dat bijdraagt aan de aantrekkingskracht van Rotterdam Zuid.

Zakia Guernina, lid College van Bestuur Hogeschool Rotterdam: “Zuid is wat ons betreft dé plek voor stedelijke en maatschappelijke vernieuwing. Wij vinden het belangrijk om daar als hogeschool aan bij te dragen. Samen met de gemeente Rotterdam, Codarts en de Erasmus Universiteit gaan we onderzoeken of we onze samenwerking en de verbinding met Rotterdam Zuid kunnen versterken”.