Direct naar de content

Start campagne ‘Oordeel niet’

Tegen online shaming (exposen) en victim blaming

Met sexting is niks mis. Met ‘shamen’ wel! Op 31 oktober start de gemeente Rotterdam in samenwerking met het Centrum Seksueel Geweld (CSG) regio Rotterdam met Oordeel niet, een campagne tegen online shaming en victim blaming. De campagne verschijnt op social media, in de stad en op scholen. Om jongeren die slachtoffer worden te steunen en hen de route naar hulp te tonen. Maar vooral om andere jongeren, en ook ouders en professionals, bewust te maken van hun rollen bij het delen én (ver)oordelen.

Steeds meer jonge mensen krijgen te maken met ongevraagde digitale verspreiding van (naakt)beelden die hen in een kwaad daglicht zetten. Meestal gebeurt dit door leeftijdsgenoten. Iets intiems wat in vertrouwen wordt gedeeld, kan in een korte tijd rondgaan door de hele school en ook ver daarbuiten. Maar ook kunnen foto’s en video’s doelbewust in een (seksuele) context worden geplaatst om een persoon te shamen. Ook in Rotterdam zijn er toenemende signalen rondom bovengenoemd probleem. Een bijkomend probleem is dat de slachtoffers zélf vaak de schuld krijgen van wat hen is overkomen, ook wel victim blaming genoemd. Deze schadelijke cirkel willen we doorbreken. Daarvoor is en blijft een breed maatschappelijk gesprek nodig. Opvattingen over een gezonde seksuele ontwikkeling, over gender en gedragsnormen (hoe meisjes en jongens zich zouden moeten gedragen) spelen hierbij een rol.

 

Sexting hoort erbij, beelden verder verspreiden niet
Voor ouders, scholen en instanties is het soms lastig om grip te krijgen op een onlinewereld die continu verandert maar wel centraal staat in het leven van jongeren, op alle fronten. Zo hebben veel Rotterdamse jongeren positieve ervaringen met sexting. Het maakt onderdeel uit van hun seksuele ontwikkeling. Met sexting zelf is ook niks mis, maar het ongewenst doorsturen van andermans (seksueel getinte) berichten of foto’s/video’s is een vorm van seksueel geweld en is ook strafbaar. Dus diegene die ongevraagd de beelden doorstuurt zit fout. Het is nooit de schuld van het slachtoffer. Die boodschap geven we nadrukkelijk mee aan docenten en ouders, met tips om het gesprek aan te gaan.

 

Van ‘victim blaming’ naar ‘victim supporting’
Met de campagne streven de gemeente Rotterdam en het CSG Rotterdam er ook naar dat jongeren, ouders en professionals zich meer bewust worden van de ernst van deze problematiek en van hun eigen rollen als deler en (ver)oordelaar. Alleen dan kunnen we shaming en victim blaming voorkomen. Door respectvol (online) gedrag te promoten. Door elkaar te leren aanspreken op het ongewenst delen en door een open, niet veroordelende houding aan te nemen richting slachtoffers. Om uiteindelijk een ander klimaat te creëren, namelijk van ‘victim supporting’, dus steun aan het slachtoffer, in plaats van victim blaming, veroordeling van het slachtoffer. Zo zorgen we ervoor dat jonge (potentiële) slachtoffers zich gehoord voelen, zodat zij eerder durven te praten en de hulp kunnen ontvangen die zij nodig hebben.

 

Er is hulp!
Word je slachtoffer van online shaming? Of ben je er getuige van en wil je advies? Via Oordeelniet.nl kom je terecht bij hulpverleners van het Centrum Seksueel Geweld. Je kunt gratis en anoniem chatten en bellen. Ook het landelijke telefoonnummer 0800-0188 is beschikbaar.

Het Centrum Seksueel Geweld werkt samen met verschillende gespecialiseerde hulporganisaties als Help Wanted en Slachtofferhulp Nederland.

 

Met inbreng van jongeren en hulp- en welzijnsorganisaties
De campagne kwam tot stand met inbreng van onder andere het CSG Rotterdam, Fier, Stichting Confro, jongerenwerkers en andere betrokken organisaties in de aanpak van seksueel geweld. Ook leerlingen van het Albeda college zijn bij de ontwikkeling betrokken; een aantal van hen speelde ook mee in de campagne.