Direct naar de content

Start bouwwerkzaamheden raadzaal

Raad en commissies vergaderen komende tijd op vervangende locaties

Vanaf 17 augustus starten de onderhoudswerkzaamheden aan de raadzaal. Naast het benodigde onderhoud wordt de zaal ook aangepast aan de gebruiks- en vergaderwensen van deze tijd. Het werk is naar verwachting eind oktober gereed.

Het uitgangspunt van de verbouwing is dat het casco van de zaal en de opstelling hetzelfde blijven. De vergadertafels en houten wanden worden hersteld, de tribunes voor ambtenaren en pers worden aangepakt en er komt nieuwe vloer- en raambekleding. Ook worden verbeteringen doorgevoerd aan de klimaatregeling, het licht, de ICT-voorzieningen en de audiovisuele middelen. Het losse meubilair wordt vernieuwd.

Sinds 2000 is er veel gedaan om het stadhuis in zijn historische luister te bewaren en aan te passen aan de normen en eisen van nu. De verbouwing van de raadzaal past bij deze ambitie.

Wat betekent de verbouwing voor de geplande vergaderingen?Vervangende locaties zijn als volgt voorzien:

  • reguliere vergaderingen van de gemeenteraad zullen in de burgerzaal plaatsvinden;
  • Actualiteitenraden worden in zaal 7 gehouden, evenals de vergaderingen van de raadscommissies;
  • waar commissievergaderingen gelijktijdig zijn gepland, zal voor de commissies die normaliter in de raadzaal vergaderen in principe worden uitgeweken naar kamer SH 113.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie:

Neem contact op met Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.