Direct naar de content

Start Architect aan Zet

Vergunningsvrij woningen bouwen in Rotterdam

Vanaf vandaag – 1 september – is het mogelijk om zonder een omgevingsvergunning een woning te laten bouwen of verbouwen. Opdrachtgevers kunnen met Architect aan Zet vergunningsvrij projecten met weinig ruimtelijke en bouwtechnische risico’s bouwen of verbouwen. Dat kan een nieuwe woning zijn of renovatie. Ook is het mogelijk om een dakkapel, dakopbouw, dakterras of tuinhuis of atelier te laten plaatsen. Voorwaarde is wel dat de architect gecertificeerd is.

Inmiddels zijn er 16 gecertificeerde architecten die opdrachten mogen aannemen en in oktober en november zullen er nog een aantal bijkomen. De architecten zijn verantwoordelijk voor het hele bouwproces, van idee tot realisatie en alle administratie er omheen. Van het toezicht op de bouwplaats tot het afstemmen met de omwonenden (participatie). Zij hoeven alleen een melding te doen bij de gemeente; een omgevingsvergunning is niet nodig. Ook hoeven er geen leges betaald te worden. Rotterdam heeft hiervoor als eerste gemeente in Nederland toestemming van het kabinet gekregen op basis van de Crisis- en Herstelwet.

Wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen): ,,Veel mensen willen in Rotterdam komen en blijven wonen. Met Architect aan Zet kunnen zij een huis laten bouwen of verbouwen dat bij hun wensen past. Zo draagt Architect aan Zet bij aan de woningbouwopgave in Rotterdam”.

Regels
Architect aan Zet gaat gelden voor grote delen van Rotterdam. Maar er zijn ook uitzonderingen. Bijvoorbeeld gebieden/objecten die een monumentenstatus hebben, bijzondere welstandsgebieden, beschermde stadsgezichten of cultuurhistorisch waardevolle objecten. Projecten in gebieden met funderingsproblematiek kunnen ook meedoen, hier gelden wel extra eisen voor. De woningen kunnen zonder omgevingsvergunning worden gebouwd of verbouwd, maar moeten wel aan alle normale regels voldoen. Omwonenden worden door de architect geïnformeerd over de bouwplannen. Als zij het idee hebben dat de architect zich niet aan de regels houdt, kunnen zij de gemeente vragen te handhaven.

Burenakkoord of Architect aan Zet
In delen van Prins Alexander en Hoogvliet is in januari een vierjarige proef Burenakkoord gestart waarbij bewoners met hun buren bepalen of een verbouwing of klein bouwwerk kan.
Zij kunnen dan gratis een omgevingsvergunning aanvragen. Architect aan Zet geldt voor veel meer gebieden in Rotterdam. Mensen in de proefgebieden van het Burenakkoord kunnen kiezen: meedoen aan het burenakkoord, de ‘ouderwetse’ reguliere procedure volgen of kiezen voor Architect aan Zet. De reguliere procedure blijft voor alle projecten mogelijk.

Meer Informatie over de proef Architect aan Zet vindt u op  www.rotterdam.nl/aaz
Wilt u meer weten over de proef Burenakkoord in Prins Alexander en Hoogvliet, ga dan naar www.rotterdam.nl/burenakkoord. Voor algemene informatie over bouwen in Rotterdam gaat u naar https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bouwen