Direct naar de content

Start aanpak aardgasvrije wijken

Kinderen denken mee in denktank over aardgasvrij en het klimaat.

Wat is aardgas en waarom is het slecht voor het milieu? Hoe kan ik energie besparen? En wat doet de wethouder zelf om milieubewuster te leven? De kinderen van de net opgerichte denktank in Pendrecht praatten op zaterdag 30 maart met wethouder Bas Kurvers over aardgasvrij en het milieu. Dit gesprek was tevens de officiële start voor de brede aanpak aardgasvrije wijken in Rotterdam. Samen met bewoners, bedrijven en woningcorporaties worden de komende jaren gebieden omgevormd tot aardgasvrije wijken. De gemeente heeft samen met een aantal belangrijke partners in de stad een leidraad opgesteld voor hoe zij dit wil gaan doen.

Vijf gebieden
Rotterdam gaat van het aardgas af. Het lijkt een ver van je bed show, maar elke gemeente moet in 2021 al met een planning komen van de wijken die voor 2030 en daarna worden aangepakt. In de stad zijn al veel woningen, huur en koop, aangesloten op de Rotterdamse stadsverwarming of all-electric gemaakt. Er zal snel een begin moeten worden gemaakt om ook in de rest van de stad de huizen te isoleren en met duurzamere bronnen te verwarmen. De vijf gebieden waar Rotterdam een start mee maakt zijn Rozenburg, Pendrecht, een deel van Groot IJsselmonde (Reyerdijk/Reyeroord), Bospolder-Tussendijken en Prinsenland – Het Lage Land.

Energietransitie biedt kansen voor de wijk
In de leidraad gebiedsaanpakken staat beschreven hoe Rotterdam het gaat aanpakken. Bij de brede aanpak die de stad voor ogen heeft, wordt er niet alleen gekeken naar alternatieven voor aardgas, maar ook naar andere kansen die de energietransitie biedt. Denk hierbij aan groen in de wijk of de banen die het kan opleveren. In Pendrecht worden kinderen en volwassenen opgeleid tot energiecoach. De kinderen van de denktank zullen ook meedenken over hoe deze opleiding vorm te geven en willen misschien zelf ook wel energiecoach worden. De gemeente Rotterdam gaat met dit initiatief de bewoners in de wijken helpen om direct meer energie te besparen. Wethouder Kurvers: “De jeugd heeft de toekomst. Voor hen is het van groot belang dat onze aarde leefbaar blijft. Je ziet vaak dat kinderen het milieu heel belangrijk vinden. Het zijn fantastische ambassadeurs. Ik ga graag met ze in gesprek om te horen wat zij belangrijk vinden.”

WAT kaart: het goedkoopste alternatief voor aardgas per wijk
In de gebieden die Rotterdam als eerste aanpakt, zal samen met bewoners, organisaties en bedrijven in een wijk gekeken worden welke oplossing het meest voor de hand ligt als het gaat om een alternatief voor aardgas. De vraag is: welk alternatief past het beste bij een wijk of een bepaald type woning? Kurvers: “Om daar een idee van te krijgen heeft de gemeente al onderzoek gedaan waar de beste kansen liggen. De gemeente heeft een zogenaamde WAT-kaart gemaakt, een globale schets van wat – met de kennis van nu – per wijk maatschappelijk het meest voordelige alternatief voor aardgas is. Uit onderzoek blijkt dat een collectief warmtenet (zoals stadsverwarming) vaak het beste alternatief is. Het is het voordeligst voor de bewoner en het bespaart de meeste CO2. Alhoewel het nog een paar jaar duurt, willen we mensen nu al informeren zodat ze de tijd hebben om er aan te wennen en zo goede afwegingen kunnen maken. Wij willen hier zo helder en transparant mogelijk in zijn. Wat de kosten worden weten we nog niet, maar onze inzet is voor de hele wijk een zo’n gunstig mogelijke regeling te treffen.”


Noot voor de redactie:

 WATkaart – https://www.rotterdamenergiebesparing.nl/dev/uitgebreid-artikel/aardgasvrij-rotterdam  

Meer weten over stadsverwarming of all-electric: kijk op www010duurzamestad.nl of www.rotterdamenergiebesparing .nl  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Breimer, bestuursvoorlichter wethouder Kurvers, 06 41316567 of t.breimer@rotterdam.nl Of Monica Verhoek communicatie adviseur 06 11314424