Direct naar de content

Stadspenning de Rotterdammert voor Ruud Visschedijk

Hij ontving de gemeentelijke onderscheiding op donderdag 09 september ter gelegenheid van zijn pensionering uit handen van wethouder Said Kasmi (Onderwijs, cultuur en toerisme). Visschedijk (10-04-1955, Amsterdam) kreeg de Rotterdammert vanwege zijn bijzondere verdiensten voor met name de cultuursector in Rotterdam.

Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR)
De afgelopen vijf jaar heeft Visschedijk zich als directeur van het KCR ingezet voor cultuureducatie. In die rol heeft hij onder meer gezorgd voor cultuuronderwijs in het MBO en het speciaal onderwijs. Als lid van het Directeurenoverleg van culturele instellingen in Rotterdam heeft hij zich sterk gemaakt voor publieksverbreding, diversiteit en inclusiviteit. Visschedijk is een van de oprichters van Cultuur Inclusief. Dit netwerk van directeuren en leidinggevenden van Rotterdamse culturele instellingen bestrijdt institutioneel racisme en uitsluiting in de cultuursector.

Nederlands Fotomuseum
Voor hij directeur KCR werd, was Visschedijk zeventien jaar directeur van het Nederlands Fotomuseum, gevestigd in Rotterdam. Het groeide onder zijn leiding uit tot een gerenommeerd podium van de Nederlandse fotografie. Hij werkte samen met zijn team hard aan zichtbaarheid en naamsbekendheid. Daarnaast lag zijn focus op het bevorderen van cultuurparticipatie en – educatie, wat duidelijk terug te zien is in het programma – en activiteitenaanbod van het Nederlands Fotomuseum.  Een van zijn drijfveren bij het museum is steeds geweest om alle mensen de kans te geven kennis te maken met cultureel erfgoed. Daarbij wilde hij het publiek ook kennis laten maken met alle culturen die een stad als Rotterdam rijk is. Hij deed dat op een toegankelijke en vernieuwende manier.

Wethouder Kasmi: ‘Als cultuurwethouder heb ik je altijd een beetje als mijn ‘stille bondgenoot’ beschouwd. We maken ons hard voor dezelfde dingen. Ik ben blij en trots dat ik jou als culturele verbinder en bruggenbouwer namens het college van burgemeester en wethouders deze bronzen stadspenning mag overhandigen.

Over stadspenning de Rotterdammert
Stadspenning de Rotterdammert is een bronzen penning. Op de voorzijde staat het gemeentelijke wapen met ‘Sterker door Strijd’ en de naam van de onderscheiding. De achterzijde toont de Rotterdamse skyline, de naam van de ontvanger, de uitreikingsdatum en daaronder ‘Als dank voor uw grote inzet voor de stad Rotterdam’.

Meer informatie over de negen verschillende Rotterdamse onderscheidingen vindt u op de gemeentelijke website.