Direct naar de content

Stadspenning de Rotterdammert voor Ron Bormans

Hij ontving de gemeentelijke onderscheiding op donderdag 29 juni tijdens zijn afscheidsreceptie uit handen van wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Evenementen). De scheidend bestuurder van Hogeschool Rotterdam kreeg de Rotterdammert vanwege zijn belangrijke bedrage aan het complete hoger onderwijs in Rotterdam.

Bormans (1957) was sinds 2012 de voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam. In die rol heeft hij een enorme impact gehad op de Hogeschool Rotterdam en de stad Rotterdam. Daarnaast zette hij zich ook voor andere organisaties in. Bormans gaat per 1 september 2023 met pensioen en stopt dan met al zijn werkzaamheden.

Hogeschool Rotterdam
Bij zijn aanstelling als bestuurder had hij een duidelijk doel voor ogen: het hoger onderwijs in Rotterdam een prominente plek geven in de stad. Daarvoor legde hij allerlei verbindingen tussen de hogeschool en andere organisaties in de stad. Zo was hij de drijvende kracht bij onderwijsinitiatieven rond burgerschap, riep hij onderwijsbestuurders bij elkaar in tijden van crises en maakte hij zich hard voor een grotere instroom van leerlingen en studenten in tekortsectoren als onderwijs, zorg en techniek.

Daarnaast maakte Bormans zich hard voor de hogeschool als community. Hij wilde dat de hogeschool voor jonge mensen een veilige haven binnen de grote stad Rotterdam zou zijn. Een plek waar iedereen samen komt om te leren en te ontwikkelen en waar je steun krijgt om het optimale uit jezelf te halen. Deze visie, gericht op een inclusieve gemeenschap, is terug te zien in de nieuwe strategische agenda van Hogeschool Rotterdam.

Maatschappelijk betrokken
Naast zijn taken bij Hogeschool Rotterdam was Bormans ook actief bij andere organisaties. Zo was hij lid van het bestuurlijk overleg Kunstinstituut, lid van de Raad van Advies Onderwijspower van VNO-NCW West, bestuurslid van deRotterdamseZorg en ambassadeur van SuConnect.nl. Hij introduceerde SuConnect bij zijn collega’s in het land en zette zich in om de studiekansen van Surinaamse en Caribische jongeren te optimaliseren.

Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie op Zuid (EMI)
Bormans nam het initiatief tot het expertisecentrum als onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Doel is om met onderwijs en onderzoek allerlei kwesties die op Rotterdam Zuid spelen aan te pakken en te verbeteren. Onder zijn leiding werd het EMI een onmisbaar instituut dat inmiddels al duizenden mentoren, tutoren, stagiaires, werkstukken en scripties afleverde.

Over stadspenning de Rotterdammert
Stadspenning de Rotterdammert is een bronzen penning. Op de voorkant staat het gemeentelijke wapen met ‘Sterker door Strijd’ en de naam van de onderscheiding. De achterkant toont de Rotterdamse skyline, de naam van de ontvanger, de uitreikingsdatum en daaronder ‘Als dank voor uw grote inzet voor de stad Rotterdam’.

Meer informatie over de zeven verschillende Rotterdamse onderscheidingen vindt u op de gemeentelijke website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nel van der Kolk. Tel: 06 109 078 24 of  pc.vanderkolk@rotterdam.nl