Direct naar de content

Stadspenning de Rotterdammert voor Rob Fens

Hij ontving de gemeentelijke onderscheiding op dinsdag 22 maart ter gelegenheid van zijn pensionering uit handen van wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme). De scheidend rector van de Wolfert van Borselen scholengroep kreeg de Rotterdammert vanwege zijn bijzondere verdiensten voor Rotterdamse onderwijs.

Fens (29-11-1954, Rotterdam) startte zijn carrière als docent Engels bij het Albert Einstein in Hoogvliet. Al snel kreeg hij meer verantwoordelijkheden en uiteindelijk werd hij waarnemend conrector. Het tekent zijn enthousiasme, ambitie en talent om bestuurlijke vaardigheden te combineren met een menselijke benadering.

Oplossingsgericht
De afgelopen 24 jaar was Fens werkzaam als rector van de Wolfert van Borselen scholengroep. In die tijd heeft hij de scholengroep kwalitatief versterkt en een goede, stevige positie gegeven in het Rotterdamse onderwijs. Tegelijkertijd zette hij zich op vrijwillige basis in om oplossingen te vinden voor het lerarentekort in het voortgezet onderwijs. Zo was hij medeoprichter en bestuurder van de Opleidingsschool Rotterdam, inmiddels de grootste opleidingsschool van Nederland. Van beide organisaties heeft hij vorig jaar afscheid genomen.

Volksuniversiteit Rotterdam
Wel is Fens nog als bestuurder aan de Volksuniversiteit Rotterdam verbonden, inmiddels al zo’n 20 jaar. Tijdens periodes met lastig vaarwater zet hij een tandje bij om het instituut erdoor heen te loodsen. Ingewikkelde vraagstukken lost hij op met oog voor de menselijke maat. Na zijn aantreden als bestuursvoorzitter in 2019 heeft Fens het bestuur en strategisch beleid geprofessionaliseerd en ruimte gecreëerd voor de persoonlijke groei van medewerkers.

Bibliotheek Rotterdam
Ook zet Fens zich op vrijwillige basis in voor de Bibliotheek Rotterdam. Als lid van de Raad van Toezicht richt hij zich op de kerntaken Financiën en Onderwijs. Hij adviseert over het gevoerde beleid en werkt inhoudelijk aan activiteiten. Zo was hij bijvoorbeeld betrokken bij het succesvolle programma de Bibliotheek op School.

Over stadspenning de Rotterdammert
Stadspenning de Rotterdammert is een bronzen penning. Op de voorzijde staat het gemeentelijke wapen met ‘Sterker door Strijd’ en de naam van de onderscheiding. De achterzijde toont de Rotterdamse skyline, de naam van de ontvanger, de uitreikingsdatum en daaronder ‘Als dank voor uw grote inzet voor de stad Rotterdam’.

Meer informatie over de zeven verschillende Rotterdamse onderscheidingen vindt u op de gemeentelijke website.