Direct naar de content

Stadspenning de Rotterdammert voor Rob Elgershuizen

Hij ontving de gemeentelijke onderscheiding op dinsdag 22 februari uit handen van wethouder Said Kasmi (Onderwijs, cultuur en toerisme). Elgershuizen kreeg de Rotterdammert vanwege zijn jarenlange inzet en bijzondere verdiensten voor het Rotterdamse onderwijs.

Meneer R.C.M. Elgershuizen (04-04-1956, Delft) is lid van het College van Bestuur van LMC Voortgezet Onderwijs en is per 31 december 2021 na ruim veertig jaar in het onderwijs met pensioen gegaan.

Hart voor de stad
Elgershuizen heeft zich tijdens zijn loopbaan altijd ingezet voor goed opgeleide docenten voor alle Rotterdamse kinderen. Zo intensiveerde hij als directeur van het Instituut van Lerarenopleidingen bij Hogeschool Rotterdam de samenwerking tussen de Lerarenopleiding en de Rotterdamse schoolbesturen.
Ook zorgde hij als bestuurder bij het LMC Voortgezet Onderwijs voor een enorme groei van het aantal studenten dat zich laat opleiden tot docent. Inmiddels krijgen heel veel kinderen in onze stad les van professioneel, in Rotterdam opgeleide docenten.

Kansengelijkheid
Daarnaast beet Elgershuizen zich vast in de problematiek van Zuid en streefde hij ernaar om het onderwijs beter op de arbeidsmarkt te laten aansluiten. Onder zijn leiding is een gemeenschappelijke visie en ambitie ontwikkeld om tot een sterk techniekonderwijs te komen. Daarbij schuwde hij niet om zijn nek uit te steken, om tijd en energie te investeren en partijen op hun verantwoordelijkheid aan te spreken.

Over stadspenning de Rotterdammert
Stadspenning de Rotterdammert is een bronzen penning. Op de voorzijde staat het gemeentelijke wapen met ‘Sterker door Strijd’ en de naam van de onderscheiding. De achterzijde toont de Rotterdamse skyline, de naam van de ontvanger, de uitreikingsdatum en daaronder ‘Als dank voor uw grote inzet voor de stad Rotterdam’.

Meer informatie over de zeven verschillende Rotterdamse onderscheidingen vindt u op de gemeentelijke website.