Direct naar de content

Stadspenning de Rotterdammert voor Marianne van Duijn

Scheidend bestuursvoorzitter van Antes zorg Marianne van Duijn heeft dinsdag 30 juni stadspenning de Rotterdammert ontvangen. Zij kreeg deze onderscheiding tijdens een kleine afscheidsbijeenkomst uitgereikt door wethouder Sven de Langen (Volksgezondheid, zorg, ouderen en sport). Met de stadspenning eert de stad Rotterdam mensen die zich intensief hebben ingezet voor de stad en zijn inwoners en zich daarbij zeer verdienstelijk hebben gemaakt.

Van Duijn (31-03-1955, Rotterdam) ontving de Rotterdammert vanwege haar bijzondere verdiensten voor de stad en met name haar langdurige inzet voor kwetsbare Rotterdammers.

Gedurende haar loopbaan heeft Van Duijn altijd uitgedragen dat iemand met een psychiatrische aandoening meer is dan alleen die aandoening. Dat die persoon ook inwoner is, en werknemer is of kan zijn. Dat iedere Rotterdammer recht heeft op volwaardige deelname aan onze maatschappij, ook deze kwetsbare groep. Zij heeft zich hard gemaakt voor een integrale benadering van wonen, werken en behandelen. Om zo zelfredzaamheid en inclusie te bevorderen.

Verdiensten
Van Duijn heeft onder meer meegewerkt aan het plan van aanpak Maatschappelijke Opvang, het Wmo actieprogramma voor de (O)GGZ en het Plan van Aanpak voor mensen met verward gedrag en het plan van aanpak Kwetsbare Rotterdammers. Ook initieerde zij innovaties bij meldkamer, politie en ambulancezorg rond het vervoer van mensen met verward gedrag.

Bestuurslid
Van Duijn werkte bezoldigd en onbezoldigd als bestuurslid voor een aantal Rotterdamse hulpverleningsorganisaties, zoals stichting Hillevliet, GGZ groep Europoort, Bavo Europoort en Antes zorg. Daarnaast was ze lid van het dagelijks bestuur van Regionaal Overleg Acute Zorg Rotterdam Rijnmond. In die laatste rol heeft ze zich de afgelopen maanden ingezet om het besmettingsrisico op corona voor kwetsbare Rotterdammers te verminderen. Zij zorgde voor voldoende beschermingsmiddelen voor zorgverleners en voor een stedelijke cohortafdeling voor mensen uit de maatschappelijke opvang.

Over stadspenning de Rotterdammert
Stadspenning de Rotterdammert is een bronzen penning. Op de voorzijde staat het gemeentelijke wapen met ‘Sterker door Strijd’ en de naam van de onderscheiding. De achterzijde toont de Rotterdamse skyline, de naam van de ontvanger, de uitreikingsdatum en daaronder ‘Als dank voor uw grote inzet voor de stad Rotterdam’.

Meer informatie over de negen verschillende Rotterdamse onderscheidingen vindt u op de gemeentelijke website.