Direct naar de content

Stadspenning de Rotterdammert voor Els Maasdam

Zij ontving de gemeentelijke onderscheiding op woensdag 5 juni tijdens haar afscheidsfeest uit handen van wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Evenementen). De scheidend bestuurder van HefGroep-KindeRdam kreeg de stadspenning vanwege haar belangrijke bijdrage aan het schoolmaatschappelijk- en jongerenwerk in regio Rotterdam.

Maasdam (1957) is een sleutelfiguur in de ontwikkeling van de kinderopvang. Zij startte bij kinderdagverblijf De Kijkdoos in Rotterdam-Zuid en stond aan de basis van verregaande samenwerking tussen diverse kinderdagverblijven. Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van HefGroep-KindeRdam, waarvan zij lang directeur-bestuurder was. Zij legt per 6 juni haar taken als bestuurder neer, maar blijft nog enige tijd als adviseur betrokken bij de organisatie.

Educatie
Mede dankzij haar inzet is een grote professionaliseringsslag binnen de kinderopvang gemaakt. Daarmee veranderde de kinderopvang van karakter, waarbij de focus steeds meer kwam te liggen op educatie. Zo vergrootte Maasdam de kansen van kinderen en jongeren en het welzijn van de gemeenschap als geheel.

Kwaliteit
Onder haar leiding als directeur en bestuurder van KindeRdam werden alle partijen gehoord en gezien. Ouders, kinderen én personeel. Haar visie is dan ook kwaliteit boven kwantiteit en samenwerking boven competitie. Ze begeleidde meerdere succesvolle fusietrajecten en maakte zich hard voor de ontwikkeling van Integrale Kindcentra.

Over stadspenning de Rotterdammert
Stadspenning de Rotterdammert is een bronzen penning. Op de voorkant staat het gemeentelijke wapen met ‘Sterker door Strijd’ en de naam van de onderscheiding. De achterkant toont de Rotterdamse skyline, de naam van de ontvanger, de uitreikingsdatum en daaronder ‘Als dank voor uw grote inzet voor de stad Rotterdam’.

Meer informatie over de zeven verschillende Rotterdamse onderscheidingen vindt u op de gemeentelijke website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Prins, tel: 06 – 434 881 27 of c.prins@rotterdam.nl.