Direct naar de content

Stadspenning de Rotterdammert voor Cyriel Triesscheijn

Scheidend directeur-bestuurder van antidiscriminatiebureau RADAR Cyriel Triesscheijn heeft op woensdag 2 september de stadspenning de Rotterdammert ontvangen. Hij kreeg deze onderscheiding tijdens een afscheidsbijeenkomst uitgereikt door wethouder Bert Wijbenga (Handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven). Met de stadspenning eert de stad Rotterdam mensen die zich intensief hebben ingezet voor de stad en zijn inwoners en zich daarbij zeer verdienstelijk hebben gemaakt.

Triesscheijn (13-02-1955, Amsterdam) ontving de Rotterdammert vanwege zijn langdurige verdiensten voor de stad op het gebied van het bestrijden van discriminatie en ongelijkheid. In een kleine veertig jaar heeft hij als directeur van RADAR de organisatie uit laten groeien tot een solide, gezaghebbend instituut. Een voorbeeld en vraagbaak voor nationale en internationale organisaties en overheden. In Nederland maken ruim zestig gemeenten gebruik van de verzamelde expertise, inzichten en ontwikkelde interventies.

Bespreekbaar maken
Discriminatie is een diepgeworteld probleem. Triesscheijn heeft zijn loopbaan gewijd aan het streven naar een meer inclusieve stad, aan gelijke behandeling van alle groepen en aan het bespreekbaar maken van discriminatie. Zo zorgde hij ervoor dat er onder meer binnen politie-eenheid Rotterdam, scholen, zorginstellingen en voetbalverenigingen aandacht kwam voor onbewuste discriminatie. Want ook onbewuste vooroordelen kunnen mensen kwetsen of buitensluiten.

Best Practice
Hij was de drijvende kracht achter het internationale best practice ‘Panel Deurbeleid’, een samenwerkingsverband tussen RADAR, Koninklijke Horeca Nederland, gemeente Rotterdam, politie en jeugd om discriminatie in het uitgaansleven tegen te gaan. Daarnaast heeft hij IDEM vormgegeven, een unieke stedelijke voorziening op het gebied van integratie, emancipatie, seksuele diversiteit en discriminatiebestrijding. Triesscheijn heeft veel preventieve trainingen en instrumenten ontwikkeld. Vlak voor het zomerreces heeft hij zijn laatste plan ‘Deltaplan Discriminatie’ aangeboden aan de Rijksoverheid. Wethouder Wijbenga is enthousiast: ‘Het Deltaplan Discriminatie is een plan dat op steun van alle Nederlandse antidiscriminatiebureaus kan rekenen. Een plan waar ik me persoonlijk hard voor wil maken en waar ik graag trekker namens de G4 van wil zijn.’

Over stadspenning de Rotterdammert
Stadspenning de Rotterdammert is een bronzen penning. Op de voorzijde staat het gemeentelijke wapen met ‘Sterker door Strijd’ en de naam van de onderscheiding. De achterzijde toont de Rotterdamse skyline, de naam van de ontvanger, de uitreikingsdatum en daaronder ‘Als dank voor uw grote inzet voor de stad Rotterdam’.

Meer informatie over de negen verschillende Rotterdamse onderscheidingen vindt u op de gemeentelijke website.