Direct naar de content

Stadspenning de Rotterdammert voor Arjan Schakenbos

Hij ontving de gemeentelijke onderscheiding op donderdag 19 januari tijdens zijn afscheidsreceptie uit handen van wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen). De scheidend bestuursvoorzitter van Vestia kreeg de Rotterdammert vanwege zijn inzet voor de stad Rotterdam.

Schakenbos (1957, Eindhoven) was 10 jaar lang aan Vestia verbonden. Hij werd in 2013 aangesteld om de problemen van de woningcorporatie op te lossen. Het laatste jaar heeft Schakenbos zich ingezet voor de opsplitsing van Vestia in drie nieuwe corporaties. In Rotterdam is per 1 januari 2023 de corporatie Hef Wonen gestart.

Vertrouwen
Onder leiding van Schakenbos is hard en voortvarend gewerkt om Vestia te saneren. Na een turbulente tijd door de derivatenaffaire bracht hij rust en stabiliteit. Samen met zijn team lukte het Schakenbos om het vertrouwen van de sector en andere partners te herwinnen. Daarbij toonde hij zich een loyale partner van gemeente Rotterdam in de woningopgave en een belangrijke bondgenoot bij de preventieve aanpak van schulden.

Hart voor de stad
Tijdens zijn professionele loopbaan heeft Schakenbos altijd oog gehad voor en bijgedragen aan ontwikkelingen in de stad en regio. Daarnaast was hij ook als vrijwilliger actief. Zo was hij onder meer jarenlang voorzitter van de Raad van Toezicht Kunsthal Rotterdam en bestuurslid bij het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

Over stadspenning de Rotterdammert
Stadspenning de Rotterdammert is een bronzen penning. Op de voorkant staat het gemeentelijke wapen met ‘Sterker door Strijd’ en de naam van de onderscheiding. De achterkant toont de Rotterdamse skyline, de naam van de ontvanger, de uitreikingsdatum en daaronder ‘Als dank voor uw grote inzet voor de stad Rotterdam’.

Meer informatie over de zeven verschillende Rotterdamse onderscheidingen vindt u op de gemeentelijke website.