Direct naar de content

Stadspenning de Rotterdammert voor Anky Romeijnders

Zij kreeg de gemeentelijke onderscheiding op dinsdag 15 december tijdens haar afscheidsbijeenkomst uitgereikt door wethouder Said Kasmi (Onderwijs, cultuur en toerisme). Romeijnders (14-08-1955, Sittard) ontving de Rotterdammert vanwege haar grote bijdrage aan het Rotterdamse beroepsonderwijs en de samenleving als geheel. Met de stadspenning eert de stad Rotterdam mensen die zich intensief hebben ingezet voor de stad en zijn inwoners en zich daarbij zeer verdienstelijk hebben gemaakt.

Romeijnders is meer dan veertig jaar in het Rotterdamse beroepsonderwijs werkzaam geweest. Zij heeft in verschillende rollen en functies vele duizenden jonge mensen geholpen om hun weg te vinden naar de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs. Romeijnders staat bekend als toegankelijk, goed geïnformeerd en met hart voor student, onderwijs en zorg. Tijdens haar loopbaan heeft zij altijd het belang van studenten en hun toekomstige werkgevers centraal gesteld. Want via goed zorgonderwijs kunnen jongeren zich optimaal ontwikkelen tot goed opgeleide medewerkers. Daarmee verbetert de zorgkwaliteit, wat de hele samenleving ten goede komt.

Vrijwilligerswerk
Romeijnders is ook bij meerdere organisaties actief als vrijwilliger. Zo is zij sinds 2011 betrokken bij De Rotterdamse Zorg, een samenwerkingsverband van zorginstellingen, gemeente Rotterdam en onderwijsinstellingen. Ook is zij bestuurslid van Rotterdam Vakmanschap, dat lesprogramma’s ontwikkelt waarin gezondheid, duurzaamheid en talentontwikkeling centraal staan. Tot slot is Romeijnders lid van de Onderwijstafel Nationaal Programma Rotterdam Zuid en bestuurslid van de Dutch Alliance.

Over stadspenning de Rotterdammert
Stadspenning de Rotterdammert is een bronzen penning. Op de voorzijde staat het gemeentelijke wapen met ‘Sterker door Strijd’ en de naam van de onderscheiding. De achterzijde toont de Rotterdamse skyline, de naam van de ontvanger, de uitreikingsdatum en daaronder ‘Als dank voor uw grote inzet voor de stad Rotterdam’.

Meer informatie over de negen verschillende Rotterdamse onderscheidingen vindt u op de gemeentelijke website.