Direct naar de content

Stadsarchief vindt foto’s van 1500 Britse militairen uit Eerste Wereldoorlog

In het Stadsarchief Rotterdam zijn eerder dit jaar foto’s en persoonsgegevens opgedoken van bijna 1500 Engelse militairen uit de jaren 1914-1918. Dit unieke materiaal is in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog gedigitaliseerd en nu doorzoekbaar via www.navalbrigade.nl.

De Engelse soldaten behoorden bijna allemaal tot de First Royal Naval Brigade. Deze eenheid is in oktober 1914 ingezet bij de verdediging van Antwerpen. Na de val van de Belgische havenstad raakten enkele bataljons afgesneden van de hoofdmacht, waarna zij een goed heenkomen zochten in het neutrale Nederland. Volgens internationale verdragen was de Nederlandse overheid verplicht buitenlandse militairen te interneren. De Engelse soldaten kwamen terecht in een barakkenkamp op het terrein van de Rabenhauptkazerne in Groningen, het zogenoemde Engelse Kamp. Daar zouden ze tot het eind van de oorlog blijven.

De foto’s en de daarbij horende namenlijst die nu zijn opgedoken, zijn door de Rotterdamse politie gebruikt bij de opsporing van ontsnapte geïnterneerden. Uit archiefstukken blijkt dat buitenlandse militairen in groten getale ontsnapten uit de Nederlandse interneringskampen. Vaak probeerden ze via Rotterdam of Vlissingen Engeland te bereiken om zich weer aan te kunnen sluiten bij de strijd. De Nederlandse autoriteiten wilden dat koste wat het kost voorkomen omdat anders de neutraliteit in gevaar kon komen. Naarmate de oorlog vorderde, ging de Rotterdamse politie dan ook steeds meer energie steken in het opsporen van ontvluchte geïnterneerden.

Dat gebeurde door strenge controles op treinstations en in de haven. Wanneer de politie onder de reizigers een ontsnapte geïnterneerde vermoedde, moest hij voor verder onderzoek mee naar het politiebureau. Daar ging men na of de verdachte voorkwam op een van de foto's en naamlijsten die door de interneringsdepots waren toegestuurd. In de loop van de oorlog wist de Rotterdamse politie op deze manier enkele honderden militairen op te pakken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: René Spork, Telefoon: 010 – 267 55 25 E-mail: rw.spork@rotterdam.nl