Direct naar de content

Stadsakkoord Rotterdam. Sterker door 7 Stadsprojecten

27 partijen zetten zich samen in voor de 7 Stadsprojecten

Vandaag ondertekende wethouder Bert Wijbenga (Buitenruimte) samen met 27 partijen het “Stadsakkoord Rotterdam. Sterker door 7 Stadsprojecten”. De partijen spreken onder andere met elkaar af dat ze de komende jaren samen gaan optrekken, zich beschouwen als ambassadeur en de 7 Stadsprojecten samen gaan realiseren. Wethouder Wijbenga is blij met de brede steun: “De 7 Stadsprojecten zijn impactvol voor de hele stad. Zij geven een impuls aan de economische en sociale omgeving, en aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Dat er zoveel partijen mee ondertekenen laat zien dat er veel supporters zijn”.  De ondertekenaars zijn partijen op het gebied van mobiliteit, werkgelegenheid, vastgoed, projectontwikkeling, gezondheid, inclusiviteit, klimaatadaptatie, cultuur, water en groen.
 

De afspraken

“Alleen samen kunnen we van de Stadsprojecten een succes voor iedereen in de stad maken en Rotterdam naar een hoger niveau brengen”, zegt wethouder Wijbenga. Naast het benoemen van de samenwerking zijn er ook afspraken gemaakt over het actief betrekken van bewoners en ondernemers door middel van participatie. En in te zetten op aantrekkelijke “plinten”, met zowel aandacht voor bestaande als nieuwe winkels, horeca en bedrijven in en rondom de Stadsprojecten. De inbreng van de ondertekenaars is divers en loopt van kennisinbreng, tot het creëren van draagvlak tot financiële deelname.

De 7 Stadsprojecten

Rotterdam staat voor tal van uitdagingen. Bijvoorbeeld het verlagen van hittestress, de opvang van hevige regenbuien en woningen bouwen op plekken waar het tot nu toe niet mogelijk is vanwege geluidshinder of luchtvervuiling. Daarom heeft het college vorig jaar het besluit genomen om te starten met 7 nieuwe Stadsprojecten. Hiermee krijgt Rotterdam meer groene stadslongen; aantrekkelijke openbare plekken waar bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten, bewegen en ontspannen. Tegelijkertijd biedt het ook oplossingen voor andere belangrijke opgaven van de stad, zoals de mobiliteitstransitie en klimaatadaptatie. Ook ontstaat met deze investeringen nieuwe werkgelegenheid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers en meer ruimte voor festivals.
De 7 stadsprojecten zijn: Groene Long (Hofplein en Westblaak), Prins Alexanderplein, Hofbogenpark, Park Maashaven, Schouwburgplein, Rijnhavenpark en Getijdenpark Feyenoord.

Voortgangsrapportage 7 Stadsprojecten

Naast de ondertekening van het Stadsakkoord presenteerde het college vandaag de voortgangsrapportage van de 7 Stadsprojecten. Daarin staat dat het afgelopen jaar voornamelijk in het teken stond van het verder uitwerken van de schetsontwerpen, het betrekken van Rotterdammers bij de ontwerpen via participatie en uit het opstellen van programma’s van eisen. Bij een aantal projecten zijn de eerste fysieke ingrepen zichtbaar: op het Alexanderplein is een deel van de tegels vervangen door borders met bloembollen voor de lente en zomer, en in de Rijnhaven is met het Floating Office Rotterdam ook het eerste deel van het drijvend park aan de Wilhelminakade in aanleg.

Maquettes 7 Stadsprojecten

De eerste schetsen van de projecten zijn al openbaar, maar om een betere indruk te geven van hoe het er in de toekomst uit komt te zien is per project een maquette gemaakt. De maquettes zijn in het kader van de Rotterdam Architectuur Maand te bezichtigen in de parkeergarage Kruisplein op verdieping -5. Geïnteresseerden kunnen zonder afspraak tot 27 juni de tentoonstelling bezoeken. Voor informatie kijk op www.rotterdamarchitectuurmaand.nl
Na 27 juni komen de maquettes op een andere locatie in de stad de staan. Houd de pagina rotterdam.nl/zevenstadsprojecten daarvoor in de gaten.

Samenwerking

De ambassadeurs van de zeven Stadsprojecten zijn Architectuur Instituut Rotterdam, Beeldende Kunst en Openbare Ruimte Rotterdam, Bomenridders, CEPHIR, CultuurConcreet, Fietsersbond, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, IDEM Rotterdam, Inretail, Koninklijke Horeca Nederland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, MKB Infra, MKB-Rotterdam, Natuurmonumenten, Platform Ontwikkeling Rotterdam, RET, Rotterdam Festivals, Rotterdam Partners, Rotterdamse Dakendagen, Rotterdams Milieu Centrum, Rotterdamse Culturele Basis, Staatsbosbeheer, VNO/NCW, Voor Goed en de Raad voor Goed, Walk21, Waterschap Hollandse Delta en Young 010.

 

Afbeeldingen

  • Marquette nieuwe Maashavenpark
  • Westblaak (Groene Long)