Direct naar de content

Sport beweegt Rotterdam

Gemeenteraad stelt Sportnota 2017+ vast

Rotterdammers kunnen de komende jaren rekenen op genoeg en goede voorzieningen om binnen én buiten te bewegen. De gemeente investeert wijkgericht in de jeugd en ondersteuning aan sportaanbieders. Het sportieve klimaat wordt versterkt door eigentijdse top- en breedtesportevenementen die passen bij de stad. In samenwerking met partners stimuleren we ondernemerschap, innovatie en kennisdeling. Met die uitgangspunten heeft de Rotterdamse gemeenteraad de Sportnota 2017+ vandaag vastgesteld.

Wethouder Adriaan Visser (o.a. Sport): ‘In de Sportnota 2017+ hebben we zoveel mogelijk wensen en ideeën meegenomen van partners binnen en buiten de sport. Nu gaan we aan de slag om het beleid te vertalen in acties en maatregelen. Ook daarvoor hebben we onze partners weer keihard nodig. Met elkaar kunnen we de stad letterlijk in beweging brengen.’

Sportnota 2017+
De Sportnota is de opmaat naar de Sportvisie 2030 en beschrijft hoe meer Rotterdammers kunnen (gaan) bewegen op een manier die hen aanspreekt. Kwalitatief goede sportvoorzieningen zijn daarbij belangrijk. Het college van BenW heeft de gemeenteraad voorgesteld om extra geld uit te trekken voor het opknappen van sportvoorzieningen, namelijk 22 miljoen Euro voor de komende vier jaar. Rotterdam stimuleert intensiever en multifunctioneel gebruik van voorzieningen in de hele stad en nodigt daarbij uit tot innovatie en ondernemerschap. Zo zijn leegstaande loodsen of terreinen prima locaties voor urban sports. De gemeente gaat het makkelijker maken voor de Rotterdammers om dit soort ideeën, experimenten en activiteiten in te dienen. Zij kunnen straks terecht bij één centraal loket.

Plezier in bewegen
Rotterdammers van jong tot oud, in elke levensfase, willen we verleiden met eigentijdse activiteiten en voorzieningen om met plezier te bewegen. Sportregisseurs ondersteunen sport- en beweegaanbieders met kennis over de wijk en social marketing om hun aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de vraag van (potentiële) sporters. Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in de stad en dat willen we graag zo houden. Amateur- en topsportclubs kunnen gebruik blijven maken van de dienstverlening die Rotterdam Sportsupport en Rotterdam Topsport aanbiedt. Financiële drempels om kinderen te laten sporten, nemen we zoveel mogelijk weg met bijvoorbeeld het Jeugdsportfonds.

Sport brengt meer in beweging
Sport brengt naast een betere conditie en gezondheid, veel andere positieve effecten met zich mee. Daarom krijgt sport een structurele plek in de zorg, welzijn en jeugd(hulp); in trajecten voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt, het onderwijs en de kinderopvang. In samenwerking met Rotterdam Partners nodigen we regionale bedrijven, kennisinstellingen uit om de sport- en beweegsector als uitgangspunt voor innovaties te nemen.

Ambitie
Rotterdam wil haar toonaangevende positie op het gebied van (Multi)sportevenementen behouden en versterken. Evenementen als het WK Beachvolleybal rondom het SS Rotterdam aan de Maas zorgen voor meer bezoekers en bestedingen in de stad. De komende periode komt er nog meer focus op evenementen die passen bij de stad, innovatieve concepten en het betrekken van Rotterdammers en partners bij de organisatie. Er komt een centraal punt dat ondersteuning en expertise biedt aan organisatoren van sportevenementen. Samen met Den Haag en Dordrecht wordt geijverd om als Centrum voor Topsport en Onderwijs aangewezen te worden.

Proces
De Sportnota 2017+ is tot stand gekomen dankzij de inzet van een breed netwerk aan betrokken partners zoals sportverenigingen, sportbonden, organisatoren van sportevenementen, commerciële sportaanbieders , zorg- en welzijnsinstellingen, het onderwijs en bedrijven.

De Sportnota 2017+ vindt u hier


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique de Jongh, bestuursvoorlichter wethouder Visser, 06 – 82 51 77 42 of mae.dejongh@rotterdam.nl