Direct naar de content

Sloopregeling oude brommers succesvol: verlengd tot 1 maart 2019

Bent u nog in het bezit van een oude brommer van voor 2010? Grijp dan nu uw kans! De gemeente Rotterdam verlengt de sloopsubsidieregeling voor oude brom- en snorfietsen tot 1 maart 2019. Hiermee kunt u een bijdrage van 300 euro ontvangen wanneer u uw oude tweewieler laat slopen.

De subsidieregeling werd in 2017 voor een jaar opgesteld om de geluids- en stankoverlast van oude brommers en snorfietsen tegen te gaan. De gemeente wil hiermee de Rotterdamse luchtkwaliteit verbeteren. En minder vervuilende voertuigen laten deelnemen aan het verkeer.

Wethouder Bonte (duurzaamheid): “De sloopregeling blijkt een succes. Al 1200 brommers werden dit jaar ingeleverd en nog zo’n 150 aanvragen zijn in behandeling. We stellen daarom extra subsidie beschikbaar om zo nog meer Rotterdammers de kans te bieden gebruik te maken van de regeling. En samen te werken aan minder overlast en een schone lucht.”

Op verzoek van de fracties van GroenLinks en het CDA verlengt de gemeente de subsidieregeling met drie maanden. Nu kunnen aanvragen niet tot 31 december 2018 maar tot 1 maart 2019 ingediend worden. Op 1 april 2019 stopt de subsidie definitief, tenzij de 200.000 euro die de gemeente extra beschikbaar stelt eerder op is.

Subsidie aanvragen
Woonde u voor oktober 2017 al in Rotterdam en wilt u uw oude brommer of snorfiets vervangen door een nieuwer en schoner exemplaar? Maak dan nu gebruik van de subsidie. Aanvragen is gemakkelijk en kan met uw DigiD via rotterdam.nl/loket/subsidie-sloop-brom-en-snorfietsen. Doe eerst de kentekencheck om te kijken of uw voertuig aan de voorwaarden voldoet. Daarna kunt u uw aanvraag eenvoudig indienen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de subsidieregeling en de voorwaarden waaraan u moet voldoen? Kijk dan op www.rotterdam.nl/loket/subsidie-sloop-brom-en-snorfietsen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Bonte, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl