Direct naar de content

Slimme oplossingen gevraagd voor mensen met dementie

Prijsvraag voor innovatieve toepassingen

De gemeente Rotterdam en Zilveren Kruis hebben een prijsvraag uitgeschreven voor innovatieve toepassingen, die mensen met (beginnende) dementie helpen om zelfstandig te blijven wonen. De winnaar krijgt een prijzenpakket op maat ter waarde van 10.000 euro, bestaand uit bijvoorbeeld een ontwikkeltraject op ondernemerschap, een werkplek, masterclasses of coaching.

“Technische innovaties kunnen het gemakkelijker maken voor mensen met (beginnende) dementie om langer thuis te blijven wonen”, aldus wethouder De Jonge (onderwijs, jeugd en zorg). “Dat is belangrijk, omdat we de komende jaren te maken krijgen met vergrijzing. Er komen dus ook met meer mensen met dementie bij.”

In Rotterdam groeit het aantal 65-plussers met ruim 25.000 (27%) naar 117.000 in 2030. De gemeente neemt maatregelen om het voor ouderen en mensen met een beperking gemakkelijker te maken om zelfstandig te blijven wonen. Een van de maatregelen is het stimuleren van technische innovaties, wat samen met Zilveren Kruis wordt opgepakt.

Oplossingen
De prijsvraag moet oplossingen opleveren, zoals elektronische hulpmiddelen die werken als geheugensteun of die voorkomen dat iemand verdwaalt. Een mooi voorbeeld is een systeem waarmee iemand gemakkelijk teruggevonden kan worden, de zogenaamde dwaalbeveiliging (via GPS). Maar ook ideeën voor middelen waarmee je hulp op afstand kunt krijgen via een beeldscherm, of sensoren die beweging en gedrag registreren zodat er gericht hulp kan worden ingezet, zijn kansrijk.

Iedereen is van harte welkom om ideeën in te dienen voor technische toepassingen, die op dit moment nog niet op de markt te vinden zijn. De ideeën mogen worden ingestuurd tot en met 15 augustus 2015. De jury maakt de winnaar bekend in de Alzheimer-week in september tijdens een bijeenkomst van Alzheimer Nederland. De jury bestaat uit vertegenwoordigers van onder meer de gemeente Rotterdam, Zilveren Kruis, Conforte, Radar, Alzheimer Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjeerd Agema, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 51 07 47 86 of t.agema@rotterdam.nl

Of kijk op: www.rotterdam.nl/slimmeoplossingendementie