Direct naar de content

Skaeve Huse beëindigen woonoverlast

11 containerwoningen inmiddels bijna allemaal bezet

Sinds de ingebruikname vorig jaar door gemeente en Woonstad is het aantal meldingen van woonoverlast in de oude woonomgeving van de overlastgevers dankzij de Skaeve Huse gereduceerd tot nul. Inmiddels zijn 9 van de 11 woningen bewoond. Dit schrijft wethouder Joost Eerdmans (Veiligheid) vandaag in een brief aan de gemeenteraad.

De Skaeve Huse nabij airport Rotterdam in Overschie zijn gestart op 28 juni 2017. Zij vormen een oplossing voor bewoners die in hun omgeving notoire woonoverlast veroorzaakten. In de Skaeve Huse komt de bewoner tot rust en wordt zorgverlening geboden. Na deze periode start de bewoner onder begeleiding met het werken aan de een terugkeer naar een normale woonsituatie. Wethouder Eerdmans is tevreden met de voortgang: “De Skaeve Huse halen langdurige woonoverlast uit onze woonwijken. Vroeger moest het slachtoffer zelf verhuizen, nu verhuizen wij de dader. Het is goed dat deze oplossing zorgt voor beëindiging van ernstige overlast, die soms tot een ware hel heeft geleid.”

Geen overlast
In de directe omgeving van Skaeve Huse zijn geen incidenten geweest. Het speciale dag en nacht bereikbare telefoonnummer voor het melden van overlast is tot nu toe geen enkele keer gebeld. In de beheerscommissie, waar ook bewoners en ondernemers uit de omliggende wijken van Skaeve Huse deelnemen, wordt periodiek over de voortgang gesproken. De leden van deze beheerscommissie bevestigen het beeld: de Skaeve Huse en de bewoners zijn in de omgeving niet tot nauwelijks merkbaar.

Zorgverlening
Bewoners van de Skaeve Huse ontvangen intensieve zorg en begeleiding door het Centrum voor Dienstverlening. Het zorg- en begeleidingstraject wordt op maat geboden. Dit activeren van de bewoners door bijvoorbeeld dagbesteding vraagt om intensieve begeleiding. Hoe lang deze periode is, is afhankelijk van behoefte van de persoon in kwestie.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl