Direct naar de content

Schoolbrengweek: veilig lopen en fietsen naar school

Vanochtend is de Schoolbrengweek gestart: een jaarlijks initiatief van het programma School op Seef om ouders en leerlingen op te roepen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen. Zo wordt het verkeer rondom de school rustiger en overzichtelijker en kunnen kinderen veilig naar school. Jonge kinderen zijn vaak kwetsbare verkeersdeelnemers, daarom besteedt de gemeente Rotterdam aandacht aan veilige schoolomgevingen. De komende tijd start een aantal experimenten om schoolomgevingen nog veiliger te maken.

Wethouder Judith Bokhove (Mobiliteit, jeugd en taal) was aanwezig bij Openbare Basisschool Pluspunt in ’s Graveland om de start van de Schoolbrengweek te markeren en kondigde het experiment Veilige Schoolomgevingen aan. Het is een van de experimenten uit de Rotterdamse Mobiliteit Aanpak, dat in het eerste kwartaal 2020 plaatsvindt. Bij twee scholen in Rotterdam, de Theresiaschool in Bloemhof en OBS Pluspunt in ’s Graveland onderzoekt de gemeente met tijdelijke aanpassingen in de buitenruimte wat de effecten zijn op de verkeersveiligheid.
Wethouder Bokhove ging daarover in gesprek met de ouders: “Door kinderen vooral lopend en fietsend naar school te brengen, leveren ouders een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid. Als veel ouders dat doen, wordt het verkeer rond de school rustiger en overzichtelijker. Andere ouders zullen hun kind dan ook eerder lopend of fietsend brengen of zelfstandig naar school laten gaan.”

Schoolbrengweek
De Schoolbrengweek wordt georganiseerd door School of Seef, in samenwerking met de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Lopen of fietsen naar school is goed voor de gezondheid, het vergroot de verkeersveiligheid bij school en kinderen worden vaardiger in het verkeer. Dat zijn de onderwerpen die de Schoolbrengweek onder de aandacht wil brengen.
OBS Pluspunt is zelf een actieve deelnemer aan het programma School op Seef en de hele Schoolbrengweek staat bij hen in teken van verkeer. Om extra aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers zijn in de directe omgeving van de basisschool tijdelijke markeringen aangebracht op straat.
De Schoolbrengweek valt samen met de Europese Mobiliteitsweek, waarin de Europese Commissie aandacht vraagt voor duurzame vormen van vervoer en bewust autogebruik. Het thema van de Europese Mobiliteitsweek 2019 is ‘Veilig lopen/Veilig fietsen’.

De verkeersveiligheid rond scholen is een zorg en belangrijke taak van de gemeente. Zo stimuleert de gemeente met een actieve benadering dat scholen deelnemen aan verkeerseducatieprogramma’s. De gemeente levert hiervoor extra verkeersleerkrachten.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Breimer,  bestuursvoorlichter wethouder Bokhove, 06-41316567 of t.breimer@rotterdam.nl