Direct naar de content

School: dé oefenplaats voor burgerschap

Alle onderwijssectoren in Rotterdam, van voorschool tot en met hoger onderwijs, hebben gezamenlijk heldere afspraken gemaakt over burgerschap in het manifest ‘Scholen: veilige oefenplaats voor burgerschap’. Met als doel zelfverzekerde leerlingen die zich thuis voelen op school en op een constructieve manier meedoen in de maatschappij.

Leraren en leerlingen zeggen met het manifest dat zij in de klas willen oefenen met gesprekken over onderwerpen als samenleven, een mening vormen en geven en respect. Daarom is een belangrijke afspraak in het manifest dat leraren door hun schoolbestuur worden gesteund als zij met leerlingen oefenen. Ook krijgen leraren (bij)scholing krijgen als zij zich niet goed genoeg in staat voelen om bijvoorbeeld discussies te leiden of leerlingen uit te dagen hun mening te geven.

Het manifest is opgesteld door leraren, schoolbestuurders en leerlingen en wordt onderschreven door de gemeente. Wethouder Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme): ‘Ik ben blij dat Rotterdamse schoolbesturen, leraren en leerlingen met elkaar zeggen: moeilijke gesprekken gaan we in de klas niet uit de weg. Het is ontzettend belangrijk dat je jezelf kunt zijn, je mening kunt geven en respect voor elkaar hebt. Zo bereiden we leerlingen voor op de maatschappij waarin we, ondanks onze verschillen, met elkaar samenleven. Wat kinderen op school leren, nemen ze mee in de rest van hun leven. Dat is van onschatbare waarde.’

Wethouder Bert Wijbenga (Integratie en Samenleven): ‘Leren over de vrijheden van onze samenleving begint al op school. Ik onderschrijf dit manifest dan ook van harte. In Rotterdam moet je gewoon kunnen zijn wie je bent. Verschillen tussen Rotterdammers willen we niet beslechten, wel respecteren. Zo ga je ontspannen met elkaar om. De jeugd heeft hierbij echt de toekomst! Relax.DitisRotterdam.’

Oefenen voor het ‘echie’
Het belangrijkste uitgangspunt van het manifest is dat het onderwijs een oefenplaats is waar je niet perfect hoeft te zijn, waar je fouten mag maken en waar je mag oefenen voor het ‘echie’. Het is een veilige plek waar ruimte is voor een andere mening. Een ontmoetingsplek waar bubbels kunnen worden opengebroken en waar nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd.
Burgerschap is overigens niet een apart vak. Burgerschapsonderwijs krijgt vorm doordat iedere docent in ieder lesuur en in ieder contact met leerlingen aandacht besteedt aan de thema’s. Zo is er ruimte om in te spelen op de actualiteit en op wat leerlingen bezighoudt.

Afspraken
In het manifest zijn zes afspraken gemaakt voor burgerschapsonderwijs in Rotterdam. Daarin is onder meer afgesproken dat scholen hun uitgangspunten en richtlijnen voor burgerschapsonderwijs vastleggen, leraren bijscholing krijgen als dat nodig is en leerlingen worden ondersteund in het ontmoeten van mensen met een andere achtergrond, mening of cultuur. Het gehele manifest is hier te lezen.