Direct naar de content

Schonere dieselmotoren op Maasvlakte

Schonere dieseltrucks zijn vanaf 1 oktober 2014 verplicht op de Maasvlakte. Ook het systeem om ontheffingen aan te vragen is dan online. Tot 1 december worden bij geconstateerde overtredingen waarschuwingen uitgedeeld, hierna kunnen overtredingen leiden tot boetes.

Voor toegang tot de Maasvlaktes 1 en 2 moeten vrachtwagens óf beschikken over een schonere Euro VI-dieselmotor óf niet ouder zijn dan 7 jaar (en vóór 1 januari 2013 op kenteken zijn gezet). Samen met de branche is een aantal uitzonderingen afgesproken. Meer informatie hierover is terug te vinden op www.rotterdam.nl/N15

Voorwaarde voor groei
De Rotterdamse haven is belangrijk voor de economie en werkgelegenheid voor de gehele regio. Maar de extra activiteiten en extra vrachtwagens brengen ook extra luchtvervuiling met zich mee. De toegangseis voor vrachtwagens is één van de maatregelen om te voorkomen dat de luchtkwaliteit in Rotterdam en omgeving verder achteruit gaat. Dat is belangrijk voor onze gezondheid en de leefbaarheid van de stad en de regio. De maatregelen waren een voorwaarde voor uitbreiding van de Maasvlakte. Dat is destijds afgesproken met het Rijk, het Havenbedrijf en de transportsector.

Registratie verplicht
De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor de handhaving van de regel en doet dat met cameratoezicht. Daarom moet elke vrachtwagen die de Maasvlakte oprijdt geregistreerd worden bij de gemeente Rotterdam. Voor Nederlandse kentekens gaat registratie automatisch, via het systeem van de RDW. De eigenaar hoeft daar niets voor te doen. Voor buitenlandse kentekens bestaat deze mogelijkheid helaas niet. Een buitenlands kenteken moet daarom eenmalig worden aangemeld via de website van de gemeente. Dat is gratis en binnen enkele minuten gedaan.

Uitzonderingen op de regel
Om groei en luchtkwaliteit daadwerkelijk samen te laten gaan, zijn uitzonderingen mogelijk. Voor dieselvrachtwagens die niet aan de toelatingseisen kunnen voldoen, kunnen ondernemers een ontheffing aanvragen. Die ontheffing kan aangevraagd worden via de website van de gemeente Rotterdam voor maximaal 12 keer per kenteken per jaar. Voor bijzonder vervoer geldt deze beperking niet.

In bepaalde, individuele gevallen kan Rotterdam, na een beroep op de hardheidsclausule, een langere ontheffing verlenen. De gemeente Rotterdam geeft ontheffingen af voor maximaal 85.000 ‘bewegingen’ per kalenderjaar. Op de gehele Maasvlakte zijn er jaarlijks 1,2 tot 1,4 miljoen ‘bewegingen’ van vrachtwagens te verwachten.

Voor de ontheffing en beroepen op de hardheidsclausule brengt de gemeente Rotterdam leges in rekening. Ook deze informatie is beschikbaar via de website.

Handhaving
Vanaf 1 december 2014 worden overtredingen beboet. De boete voor niet voldoen aan de eisen bedraagt 90 euro per geconstateerde overtreding. De boete voor het niet registreren van een vrachtwagen kost een bedrijf 2.250 euro.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl

Voor meer informatie in Nederlands en Engels, kentekenregistratie en het aanvragen van ontheffingen, bezoekt u www.rotterdam.nl/N15