Direct naar de content

Schiekadeblok ontwikkelt verder tot eigenzinnige mix van wonen, werken en verblijven

Toevoeging van 680 woningen en extra kantoren

Bij de ontwikkeling van het Schiekadeblok gaat de gemeente voor voortbouwen op de identiteit van het gebied en meer ruimte vrijmaken voor wonen en werken vlakbij het Centraal Station. Vanmiddag koos de gemeenteraad voor een ontwikkelscenario met grote woontorens en extra kantoren op de strook langs het spoor. Het college van B en W sprak eerder ook haar voorkeur uit voor dit scenario.

De afgelopen periode werden drie ontwikkelscenario’s uitgewerkt voor het Schiekadeblok, het gebied dat globaal tussen het Hofplein en het Centraal Station ligt. Een zonder bebouwing van de strook naast het spoor en twee varianten met bebouwing van de spoorstrook (een variant met kantoren op de spoorstrook en een variant met kantoren en woningen op de spoorstrook). Wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen) is blij met de keuze om de spoorstrook te betrekken bij de ontwikkeling en daar extra kantoren te bouwen: “Het stedenbouwkundige model dat is gekozen biedt de kans om het hele gebied te ontwikkelen. Het Schiekadeblok krijgt zo een nieuwe toekomst op een toplocatie. Het wordt een bruisende mix van hoogbouw, kantoren en creatieve bedrijven.’’

 

Uitgangspunten stedenbouwkundig model

De uitgangspunten van het gekozen stedenbouwkundige model zijn de bouw van een circa 70 meter hoge woontoren aan het Delftseplein, een maximaal 200 meter hoge kantoor- en woontoren aan de Schiekade en op de spoorstrook topsegment kantoren. De hoge toren is gekoppeld aan het deels te behouden Schieblock-pand. De panden met cultuurhistorische waarde langs de Delftsestraat blijven ook behouden. Op deze panden komt een hotel waarvan het concept aansluit bij het rauwe milieu van het Schiekadeblok. Midden in het gebied komt een groen binnenhof en de Luchtsingel krijgt een opvolger.

 

Toevoeging van 680 woningen aan Rotterdam Central District

Door de keuze voor de ontwikkeling met spoorstrook komen er in het gebied circa 680 woningen. Hiervan is minimaal 10 procent sociale woningbouw (met een minimum van 75 woningen) en minimaal 30 procent middensegment. De overige woningen vallen in het hoger en topsegment. Er staat circa 48.500 m2 aan kantoren gepland en in de plannen is 4.000 m2 beschikbaar voor detailhandel, horeca en een cultureel/maatschappelijk programma.

 

Ontwikkeling bouwt voort op milieu Schiekadeblok

Door particulier initiatief is het Schiekadeblok een bruisend gebied geworden. Er is een mix aan horeca, cultuur en design waarvoor Rotterdammers en bezoekers van de stad veel waardering hebben. Bij de ontwikkeling van het gebied wil de gemeente hierop voortbouwen. In de Delftsestraat en het Schieblock blijven kantoren en werkruimtes voor de innovatieve en creatieve bedrijven. In de toren die gekoppeld wordt aan het Schieblock worden ook extra werkruimtes toegevoegd voor de huidige ondernemers in het gebied die door willen groeien en voor de Next Economy ondernemers die de gemeente op deze locatie wil aantrekken. Verder praat de gemeente met lokale partijen die twee initiatieven hebben ingediend voor de herontwikkeling en renovatie van bestaande panden. Door inpassing van deze initiatieven wordt een deel van de bestaande rauwe sfeer onderdeel van de gebiedsontwikkeling.

 

Het Schiekadeblok blijft tevens een gezellige plek waar je op een terras kunt zitten, uit eten kunt en een poppodium kunt bezoeken. De invulling zal door de komst van woningen wel wijzigen. De terrassen sluiten uiterlijk om 23.00 uur en er komt één nachthorecagelegenheid (een poppodium). Aan het gebied worden ook functies toegevoegd, zoals een cultuurhal onderin de toren aan het Delfteplein en een aantrekkelijk, zonnig binnenterrein dat ontmoetingen faciliteert. Met de partijen achter de mooie initiatieven die binnen het gebied zijn ontstaan is de gemeente in gesprek over de toekomst.

 

Hoe verder

Nu de gemeenteraad een ontwikkelscenario heeft gekozen, en tevens de Nota van Uitgangspunten heeft vastgesteld, gaat de gemeente de plannen verder uitwerken naar een bestemmingsplan en grondexploitatie. In de volgende fase wordt ook bepaald hoe en met welke partijen de ontwikkeling wordt uitgevoerd.