Direct naar de content

Schema openbare verhoren 18-21 april mini-raadsenquête Boompjeskade 10-14

De Onderzoekscommissie Boompjeskade start op 18 april met de eerste week van de openbare verhoren. De verhoren worden gehouden in zaal 7 in het Rotterdamse stadhuis. Het verhoorschema van 18 tot 21 april vindt u op de webpagina van de commissie. Op 20 april wordt het verhoorschema van 24 tot 26 april gepubliceerd.

Openbaar
De verhoren zijn openbaar voor publiek en pers. Om onrust in de zaal te voorkomen worden alleen vóór aanvang van het verhoor bezoekers in de zaal toegelaten.

De verhoren worden ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en zijn daar achteraf terug te kijken. Beeld en geluid zijn te embedden.

Persaccreditiatie
Wilt u als pers aanwezig zijn? Dat kan enkel als u zich heeft aangemeld. U kunt uw verzoek tot uiterlijk 17 april, 12.00 uur digitaal indienen bij p.schouteten@griffie.rotterdam. Vermeld naast het medium ook de namen van de aanwezigen, of u schriftelijk verslag wilt leggen of ook geluids- of beeldopnamen wilt maken.

Voor de periode van 24-26 april vindt een tweede aanmeldingsronde plaats. U wordt hierover geïnformeerd als de planning wordt gepubliceerd.

Onderzoekscommissie
De gemeenteraad stelde op 2 februari 2017 de onderzoekscommissie in die onderzoek doet naar de ontwikkeling van de afdeling Vastgoed van de gemeente Rotterdam in relatie tot de fraudezaak Boompjeskade 10-14 (Waterfront). De heer B.J. (Bart Joost) van Rij (Leefbaar Rotterdam) is namens de gemeenteraad de voorzitter van de commissie die de uitvoering van de mini-raadsenquête en het proces bewaakt. De onderzoekscommissie bestaat verder uit de heren L.P.M. (Leo) de Kleijn (plaatsvervangend voorzitter, SP), L.C. (Leo) Bruijn (PvdA), S. (Stefan) Kroon (D66) en A. (Aydin) Peksert (Nida).


Noot voor de redactie:

De heer B.J. van Rij voert het woord over het onderzoek en het proces. U kunt hem benaderen via Patrick Schouteten, hoofd communicatie griffie (06 51812508 / p.schouteten@griffie.rotterdam.nl).