Direct naar de content

Scharnierpunt Pompenburg wordt aantrekkelijk verblijfsgebied

Het gebied rond Station Hofplein, genaamd Pompenburg, verandert in een verleidelijk stuk Rotterdam. Hiervoor is een conceptvisie ontwikkeld door de Ontwikkelcombinatie Dura Vermeer, J.P. van Eesteren en Synchroon . De conceptvisie is afgestemd met de gemeente en goed ontvangen in het college van B&W. De participatie met omwonenden en ondernemers is gisteravond gestart.

Het station Hofplein en de Hofbogen zelf zijn geen onderdeel van project Pompenburg, maar de herontwikkeling geeft het monumentale station wél de omgeving die het verdient. Het gebied wordt getransformeerd tot een aantrekkelijk gebied dat de échte Rotterdamse identiteit ademt: ongepolijst en lokaal georiënteerd. Naast een aantrekkelijk woongebied, wordt Pompenburg vooral ook een interessante verblijfsplek, ingevuld door lokale ondernemers. Het wordt een plek waar zowel Rotterdammers als mensen van buiten de stad graag komen: ‘Verbinden door verblijven’. Tijdens de buurtbijeenkomst gisteravond reageerden omwonenden en ondernemers op dit concept. De sterke verbindingen in het plan en de aandacht voor openbare ruimte werden overwegend goed ontvangen. Vragen waren er onder meer over parkeren en de effecten op de bezonning. De presentaties zijn terug te vinden op www.nieuwpompenburg.nl.

Scharnierfunctie
Pompenburg zal veel sterker dan nu zijn scharnierfunctie tussen de Binnenstad en Rotterdam Noord benutten. Drie openbare ruimten rond Station Hofplein sluiten met hun programma aan op de omgeving en krijgen elk hun eigen identiteit: hoog stedelijk, ‘stads’ en een ‘buurt’-karakter. Pompenburg werkt ook als schakel in het netwerk van fiets- en wandelroutes. De huidige houten Luchtsingel krijgt een duurzame en permanente opvolger. Auto’s zijn in het openbaar gebied slechts te gast. Pompenburg wordt een gezonde, duurzame en groene leefomgeving. Extra aandacht is besteed aan groene pleinen, een buurtpark en groene waterbufferende daken.

Programma
Ongeveer driekwart van het programma bestaat uit woningen, waarvan 20% bestemd is voor sociale huurwoningen en 50% voor middeldure woningen. Daarnaast komen er commerciële functies als winkels en horeca. Ook is ruimte gereserveerd voor parkeren. Daarnaast krijgt Pompenburg een eigen mobiliteitsconcept, gebaseerd op het gebruik van deelauto’s, deelfietsen en openbaar vervoer. Ook het verzorgen van extra diensten aan de bewoners en de gebruikers, zoals conciërge-diensten en een klusservice, wordt onderzocht.

Omgeving betrekken
Het college van B&W heeft groen licht gegeven om de conceptvisie, in samenwerking met de gemeente, verder uit te werken en daarbij de omgeving te betrekken. Met een aantal organisaties is al eerder afstemming geweest. Op 28 november kregen omwonenden en ondernemers uit de omgeving de conceptvisie gepresenteerd. In januari en februari kunnen zij in enkele werkgroepen meedenken en op onderdelen hun wensen en suggesties meegeven voor de planuitwerking.


Noot voor de redactie:


Bijgaande impressies kunt u gebruiken bij uw publicatie.
Voor meer informatie en/of toelichting kunt u contact opnemen met:

Synchroon BV
Claudia Grundmann, communicatieadviseur
T (088) 010 5708
E c.grundmann@synchroon.nl

Gemeente Rotterdam
Hanneke Burggraaff, communicatieadviseur Stadsontwikkeling
T (06) 51 21 96 29
E h.burggraaff@rotterdam.nl