Direct naar de content

Sander de Kramer vindt meer dan 100 werkgevers met een sociaal hart

Samen met WSP Rijnmond heeft televisiemaker Sander de Kramer meer dan 100 grote en kleine bedrijven met een sociaal hart in regio Rijnmond gevonden. Het gaat om werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor langere tijd aan werk willen helpen. Op donderdag 22 april tekenden 40 werkgevers de intentieverklaring voor de campagne De 100 van Sander. Daarmee komt de teller op totaal 105 werkgevers die 1176 mensen aan werk hebben geholpen.

Het doel van de WSP Rijnmond campagne is om werkzoekenden die meer dan drie maanden zonder werk zitten, een kans op werk te bieden. Dankzij de campagne, die vorig jaar februari van start ging, zijn inmiddels 1176 mensen aan het werk bij regionale bedrijven zoals Erasmus MC, Mama Taxi en Heilige Boontjes. Het gaat vaak om mensen met een fysieke of psychische beperking, chronische ziekte of taalachterstand.

Steun van werkgevers hard nodig
De Rotterdamse wethouder Richard Moti (o.a. Werk&Inkomen) was samen met Sander de Kramer bij de digitale ondertekening van de intentieverklaring. Volgens Moti zijn werkgevers die werkzoekenden wat extra ondersteuning geven, hard nodig, helemaal nu we te maken hebben met de coronacrisis. Moti: “Een baan hebben is goed voor je eigenwaarde. Je doet actief mee in de maatschappij, je staat financieel op eigen benen en je doet sociale contacten op. Gelukkig laten alle werkgevers die meedoen aan De 100 van Sander campagne zien dat zij begrijpen hoe belangrijk het is dat ook deze groep weer mee kan doen.”

Boegbeeld van de campagne Sander de Kramer is trots op alle werkgevers die zich hebben aangesloten. “Het is waanzinnig! We hebben meer dan 100 bedrijven met een sociaal hart gevonden die een extra steuntje geven aan mensen die kunnen en willen werken. Ik wil alle bedrijven die zich inzetten bedanken. We zijn nog lang niet klaar, we gaan door.”

WSP Rijnmond gaat door
De missie van Sander de Kramer is geslaagd, maar WSP Rijnmond blijft zoeken naar werkgevers met een sociaal hart. Tegelijkertijd ondersteunt WSP Rijnmond de werkgevers die al meedoen. Wethouder Moti “We blijven in gesprek met de werkgevers die de intentieverklaring getekend hebben en we laten ze ervaringen met elkaar delen. Zo hopen we dat meer werkgevers in de regio zich aanmelden, want het blijkt maar weer: extra aandacht voor mensen loont.”

Voor meer informatie zie: https://wsprijnmond.nl/100vansander