Direct naar de content

Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse onderwijsinstellingen voor onderwijs foodsector

Een samenwerking voor de toekomst van het onderwijs in de foodsector in de Rotterdamse regio. Dat is wat op 21 september met de ondertekening van een overeenkomst is bekrachtigd door burgemeester Ahmed Aboutaleb, de gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland en vertegenwoordigers van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, het Wellantcollege, Lentiz onderwijsgroep, Albeda en Zadkine.

De ondertekening vond plaats tijdens de bestuurdersconferentie van Eurocities in aanwezigheid van diverse officials van de EU, Rijksoverheid en Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
Door nieuwe technologische ontwikkelingen en de wens om meer duurzaam te produceren, verandert de arbeidsbehoefte van bedrijven in de foodsector. Met de nieuwe samenwerking bereiden de onderwijsinstellingen zich voor op de toekomst zodat het onderwijs aansluit op de veranderende arbeidsbehoeftes van het bedrijfsleven in de foodsector. Deze grootschalige vorm van samenwerking is uniek in Nederland en Europa.

Experimenteerruimte
Wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid en Economie): "De food sector maakt een snelle transitie door; daarom is het nodig dat het onderwijs – van VMBO tot universiteit – zich verder ontwikkelt en zo snel mogelijk arbeidskracht en ondernemerschap aflevert die deze transitie mogelijk maken. Dat vraagt om een aanpak voor alle opleidingsniveaus. Het regionale (beroeps)onderwijs dient te beschikken over financiële slagkracht, experimenteerruimte, kennis over de transitie en een netwerk binnen het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. Met deze samenwerking laten partijen zien dat zij zich hard willen maken voor de ontwikkeling van deze sector."

Foodsector regio Rotterdam
Aanleiding is het feit dat de foodsector een belangrijk onderdeel uitmaakt van de snel veranderende wereldeconomie. De verwachting is namelijk dat in 2050 wereldwijd bijna 10 miljard monden gevoed moeten worden. Een slimmer voedselsysteem is nodig. De foodsector uit de regio Rotterdam produceert en ontwikkelt hiervoor dagelijks oplossingen en speelt een belangrijke rol in de Nederlandse en mondiale economie. De sector bestaat uit ruim 6.100 bedrijven met 43.000 arbeidsplaatsen met een gezamenlijke omzet van 24,5 miljard.

Onderzoeksagenda en realisatieplan
Op uitnodiging van de Gemeente Rotterdam hebben Erasmus Universiteit Rotterdam, Wageningen UR en Hogeschool Inholland een onderzoeksagenda opgesteld voor diepgravend, breedschalig en toekomstgericht onderzoek naar de economische en maatschappelijke uitdagingen van het foodcluster. Naast de onderzoeksagenda is ook een verkenning uitgevoerd naar de aangrijpingspunten om met het regionale foodcluster een succesvolle omslag te maken naar een dynamisch ecosysteem waarin innovatieve bedrijven, nieuwe, duurzame businessmodellen tot ontwikkeling brengen en economische groei en maatschappelijke doelen bevorderd worden.

De onderzoeksagenda en het realisatieplan worden tegelijkertijd met de samenwerkingsovereenkomst gepresenteerd.  "Met de lancering van dit unieke initiatief – nergens in Europa wordt op dit gebied op zo’n grote schaal met elkaar samengewerkt – wordt het onderwijs over alle opleidingsniveaus ondersteund in de transitie ten behoeve van de foodsector. Nu al is de foodsector een van de meest relevante economische sectoren van de Rotterdamse regio met arbeidsplaatsen over alle opleidingsniveaus. Deze samenwerking draagt bij aan het behouden én stimuleren van economische groei en daarmee banen”, aldus Struijvenberg.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Struijvenberg, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl