Direct naar de content

Samenwerking in Rotterdam verstevigt maritieme sector

Rotterdam Maritime Board geïnstalleerd

Dertig CEO’s en directeuren van toonaangevende maritieme bedrijven en organisaties uit de regio slaan de handen ineen voor de versterking en profilering van Rotterdam als dé maritieme hoofdstad van Europa. Dat en meer is de opdracht van de Rotterdam Maritime Board die gisteren is gelanceerd.

De directeuren zijn afkomstig uit alle hoeken van de Rotterdamse maritieme wereld: van commodity traders tot reders, van zakelijke dienstverleners tot scheepsbouwers en offshorebedrijven. Bedrijven als Anthony Veder, VOPAK, Vitol en Kotug en brancheorganisaties als de Rotterdam Maritime Services Community en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders vertegenwoordigen de rijkdom van het Rotterdamse maritieme speelveld. Via de Rotterdam Maritime Board worden acties die het maritieme vestigingsklimaat versterken, sneller en effectiever opgepakt. De gemeente gaat deze acties waar mogelijk opvolgen en zal bij de uitvoering daarvan intensief samenwerken met de Drechtsteden, het Havenbedrijf Rotterdam en Rotterdam Partners.

Logische stap

Het maritieme bedrijfsleven is niet alleen actief in de Rotterdamse haven, maar strekt zich uit tot in de stad én de wijde omgeving van Rotterdam. De samenwerking van Rotterdam met het regionale maritieme bedrijfsleven is dus een logische stap. Toch onderscheidt Rotterdam zich hiermee: wereldleider Singapore is de enige andere havenstad met zo’n maritieme adviesraad die de volle breedte van het maritieme cluster beslaat.

“De leden van de Board opereren in internationale maritieme netwerken en hebben dus goed zicht op actuele marktontwikkelingen”, stelt wethouder Adriaan Visser (o.a. Haven). “Zij zijn waardevol omdat zij nieuwe kansen te signaleren voor de maritieme bedrijven in onze stad en haven. Daar zit de kracht van onze maritieme sector dan ook: vooruit kijken en slim en flexibel inspelen op ontwikkelingen.”

Maritieme hoofdstad van Europa

Rotterdam heeft zich de afgelopen jaren ingezet om het ondernemersklimaat voor alle maritieme sectoren verder te versterken. Dat leidde tot acties op het gebied van onderwijs, innovatie, promotie en acquisitie. De Rotterdam Maritime Board is een logische vervolgstap.

Wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid en Economie). “Het totaalpakket in Rotterdam en omgeving is goed: de slimste haven, excellent in scheepsbouw, scheepvaart, offshore en maritieme zakelijke dienstverlening én met uitstekende vestigingsvoorwaarden voor hoofdkantoren en commodity traders. Met de leden van de Board als ambassadeur zetten we Rotterdam stevig op de kaart als maritieme hoofdstad van Europa.”


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Struijvenberg, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl