Direct naar de content

Samenleven gaat om verbinding met álle Rotterdammers: elke Rotterdammer is anders, elke ander is Rotterdammer.

In een kring in een wijkcentrum in Rotterdam Zuid zitten zo’n 20 Rotterdammers bij elkaar. De 20 personen kennen elkaar niet. Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze reageerden op de uitnodiging van de gemeente Rotterdam om afgelopen voorjaar deel te nemen aan een van de 50 stadsgesprekken met Rotterdammers. De gesprekken vormen de basis van het Actieplan Samenleven in één Stad dat gisteravond door de gemeenteraad is vastgesteld. Het Actieplan focust zich op samenlevingsvraagstukken en staat vol acties voor inclusie en diversiteit en tegen racisme en discriminatie.

Stadsgesprekken
Tijdens de 50 stadsgesprekken was er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over thema’s als discriminatie op de arbeidsmarkt, woningmarkt en in het onderwijs, inclusieve overheid en validisme, levensbeschouwelijke diversiteit, gender en seksuele diversiteit en emancipatie, en racisme. Deelnemers deelden hun gedachten en ervaringen met elkaar en adviseerden gemeenteambtenaren over hoe de gemeente met het onderwerp van het betreffende stadsgesprek om zou moeten gaan.

Signalen in actieplan
De signalen en suggesties die de Rotterdammers tijdens de 50 stadsgesprekken hebben gegeven, zijn terechtgekomen in het Actieplan Samenleven in één Stad. Door de gesprekken sluit het Actieplan aan bij de problemen die mensen daadwerkelijk meemaken op school, tijdens het werk, op straat, bij het vinden van een woning en in de horeca. Bijvoorbeeld als het gaat om uitsluiting. Niet alleen op basis van huidskleur, herkomst, geloof of seksuele voorkeur. Maar ook vanwege zichtbare of onzichtbare beperkingen, armoede, de wijk waar je woont of de politieke partij waarop je stemt.

“In onze superdiverse stad zijn diversiteit en discriminatie niet langer onderwerpen van specifieke groepen, maar van de hele stad”, zegt wethouder Faouzi Achbar van Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale Inclusie. “Samenleven gaat om verbinding met álle Rotterdammers. Het is de kunst om die gelaagdheid van iedereen te erkennen en ervoor open te staan dat overeenkomsten een band kunnen schepen en verschillen kunnen verrijken. Daarom gaat in dit Actieplan onze aandacht uit naar de verbinding.” 

Doen wat werkt
Het Actieplan focust op diversiteit en discriminatie als samenlevingsvraagstuk. Iets wat de hele stad aangaat. Van het tegengaan van woningmarktdiscriminatie, tot het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs en inclusie bij zorg, sport, welzijn en jeugd en diversiteit in de publieke ruimte en in de cultuursector.

Rotterdammers hebben in de gesprekken aangegeven dat de gemeente duidelijker moet zijn in wat ze doet en daarbij ook een rolmodel moet zijn door te werken aan de eigen diversiteit en inclusie. En de gemeente moet vooral doen wat daadwerkelijk werkt, in meetbare acties. Daarop kunnen Rotterdammers de gemeente in structurele stadsgesprekken blijven aanspreken.

Wethouder Faouzi Achbar: “In de gemeentelijke communicatie zullen we beelden laten zien waarin iedereen zich herkent. En we laten onderzoeken of dat ons daadwerkelijk lukt. Dat is een van de meer dan honderd acties uit het Actieplan. Samen moeten de acties op termijn ervoor zorgen dat Rotterdam een wereldstad is waar iedereen welkom is, zichzelf mag zijn en met respect met elkaar samenleeft.” 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kristel van der Heiden, bestuursvoorlichter wethouder Faouzi Achbar, 06 – 287 417 94 of km.vanderheiden@rotterdam.nl