Direct naar de content

Ruim twee ton EU-subsidie voor innoveren Rotterdamse proces- en maakindustrie

Sneller, flexibeler en schoner tanks ontgassen. Meer nieuwe grondstoffen halen uit gebruikte bleekaarde. Efficiëntere windturbines produceren voor op land en op zee. Dat zijn drie toekomstige Rotterdamse innovaties die voor hun onderzoek een EU-subsidie hebben ontvangen.

De drie innovaties zijn nog niet klaar voor industrieel gebruik. Daarvoor is eerst meer onderzoek nodig en dat levert voor innovatieve bedrijven geregeld een probleem op: Onderzoek kost geld en is vaak lastig te financieren, zeker als het nog onzeker is of een innovatie inderdaad geld gaat opleveren. Daarom komt de EU-subsidie, vanuit het programma Growing Industry trough a Sustainability Transition (GIST), als geroepen.

Brug over de ‘valley of death’
“Het is een bekend probleem voor bedrijven die de industrie schoner en efficiënter willen maken”, stelt wethouder Barbara Kathmann (o.a. economie). “Het gat tussen een goed idee en een werkende oplossing heet ook wel ‘the valley of death’. Je kunt het overbruggen met financiering.” En dat is cruciaal, stelt Kathmann. “We werken toe naar een nieuwe economie, waarin bedrijven volop duurzamer, meer digitaal en meer circulair werken. De economie is nu in transitie.” In samenwerking met de EU en de provincie Vlaanderen zoekt de gemeente Rotterdam naar bedrijven met innovatieve oplossingen, vooral in de proces- en maakindustrie. De drie Rotterdamse bedrijven, Jules Dock, GBN-Groep en Triple-D, hebben in totaal ruim twee ton voor onderzoek gekregen naar lichtere masten van windturbines op zee, zuiniger en schoner ontgassen van opslag- en binnenvaarttanks en voor het hergebruiken van gebruikte bleekaarde. De subsidie was mogelijk vanuit het thema circulaire economie van GIST.

Grensoverschrijdende samenwerking
GIST is een samenwerking tussen België (Vlaanderen) en Nederland en is gefinancierd door het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, een samenwerkingsprogramma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de Provincie Limburg en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Interreg wil economische verschillen tussen regio’s en lidstaten in Europa verkleinen door het stimuleren van samenwerkingsprojecten. GIST heeft nog drie subsidierondes in het verschiet: één met het thema circulair materiaalgebruik. Deze ronde loopt begin mei af. Half juni is de deadline voor de subsidieronde die in het teken staat van mobiliteit. De laatste subsidieronde richt zich op water en start begin 2020. Wie mee wil doen, vindt alle informatie op de webpagina van GIST, http://www.rotterdam.nl/werken-leren/gist/


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Kathmann, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl