Direct naar de content

Ruim 100 bewoners op Zuid van start met meten luchtkwaliteit

Oproep aan kabinet: investeer in schone lucht
Ruim 100 bewoners in Rotterdam Zuid zijn gestart met het meten van de luchtkwaliteit in hun eigen straat en buurt. De metingen maken onderdeel uit van het ‘citizen science’ project van de gemeente Rotterdam waarbij Rotterdammers gedurende twee jaar zelf de luchtkwaliteit meten en data aanleveren. Bewoners worden zo onderdeel van het bestaande meetnetwerk in de stad. In totaal meten inmiddels ruim 500 Rotterdammers mee. Zij zijn samen aangesloten bij de Rotterdamse Luchtclub.

Luchtclub

Na een succesvolle aftrap van de Luchtclub in de gebieden Rozenburg, Pernis, Hoogvliet, Hoek van Holland en Hilligersberg-Schiebroek, is het project nu ook van start in Rotterdam Zuid. Rotterdammers die lid worden van de Luchtclub krijgen een sensor in bruikleen van de gemeente om zelf de luchtkwaliteit in hun straat te kunnen meten. Door samen te meten krijgen inwoners en de gemeente meer inzicht in de luchtkwaliteit in straten en wijken. Rotterdammers die ook mee willen doen, kunnen zich aanmelden via: rotterdam.nl/luchtclub.

Effectief

Meer kennis over de bronnen van luchtvervuiling maakt het volgens wethouder Arno Bonte (Luchtkwaliteit) makkelijker om effectieve maatregelen te nemen. “We hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat de luchtkwaliteit in de 15 meest vervuilde straten fors is verbeterd. Maar daarmee zijn we er nog niet. Schone lucht is belangrijk voor een goede gezondheid, daarom willen we vervuilingsbronnen opsporen en aanpakken. De leden van de Luchtclub kunnen ons daarbij helpen.”

Lokale maatregelen

Het stadsbestuur heeft de ambitie om uiterlijk in 2025 ook te voldoen aan de (strengere) normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). De gemeente neemt verschillende maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, zoals het aanleggen van walstroom voor zeeschepen, het bevorderen van elektrisch (deel)vervoer, en het stimuleren van fietsen, wandelen en het openbaar vervoer. Een lobby richting de landelijke politiek moet voor extra versnelling zorgen.

Dringende oproep

Om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren ondertekenden kabinet, provincies en gemeenten begin 2020 het Schone Lucht Akkoord. Inmiddels zijn 12 provincies en 78 gemeenten aangesloten. Vanuit de overtuiging dat onze lucht schoner kan én moet doet Rotterdam samen met andere gemeenten en provincies deze week een dringende oproep aan informateur Hamer. In een gezamenlijke brief roepen zij het kabinet op om met extra nadruk en tempo te investeren in de gezamenlijke uitvoering van het Schone Lucht Akkoord en dit te benoemen in het regeerakkoord.

Wethouder Bonte, medeondertekenaar van de brief: “Alleen door goed samen te werken lukt het om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Ons doel is om een gezondheidswinst van minimaal 50 procent te behalen in 2030 ten opzichte van 2016. Dat betekent dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven. Ook draagt de aanpak van luchtvervuiling bij het tegengaan van de klimaatcrisis en het verlagen van stikstofuitstoot”.

 

Lees hier de volledige brief aan informateur Hamer:
Samen voor een schone lucht, een duurzaam klimaat en minder stikstof