Direct naar de content

Rotterdamse zorginstellingen sluiten aan bij Rotterdams Klimaatakkoord

De Rotterdamse ziekenhuizen Maasstad Ziekenhuis, Erasmus MC, Ikazia, Het Oogziekenhuis Rotterdam, Franciscus Gasthuis & Vlietland en de zorginstelling Rijndam Revalidatie hebben zich samen aangesloten bij het Rotterdams Klimaatakkoord. De zorginstellingen bundelen de krachten in een nieuwe Klimaattafel Gezondheidszorg voor het versneld verduurzamen van de sector met als doel: minder milieuvervuiling en minder CO2-uitstoot.

De nieuwe klimaattafel werd donderdagavond online gelanceerd in bijzijn van duurzaamheidswethouder Arno Bonte. “Zorginstellingen en ziekenhuizen verbruiken samen veel energie, voedsel en grondstoffen. De sector is verantwoordelijk voor zo’n 7% van de totale CO2-uitstoot en dat leidt tot negatieve effecten voor de gezondheid van mens en milieu. Ik ben blij dat de zes grootste zorginstellingen in de stad de krachten bundelen voor de inzet van onze klimaatdoelen en zich hebben aangesloten bij het Rotterdams Klimaatakkoord. Met de nieuwe klimaattafel investeren we samen in duurzame zorg met minder afval en minder uitstoot voor een gezonder Rotterdam”.

Minder afval
De ziekenhuizen gaan onder meer aan de slag met de productie van minder afval. De verwerking van medisch afval van operatiekamers is goed voor ongeveer 80 procent van de uitstoot van ziekenhuizen. Per jaar produceren de operatiekamers van ziekenhuizen in Nederland ongeveer 1,3 miljoen kilo medisch afval. Vooral in de vorm van operatielakens, medische instrumenten en mondmaskers die allemaal bestemd zijn voor eenmalig gebruik.

Maar er wordt bij de Klimaattafel Gezondheidszorg niet alleen gekeken naar het medisch afval zegt de kersverse tafelvoorzitter Cathy van Beek: “We gaan gezamenlijk kijken naar de duurzame inkoop van materialen en energie die onder andere op afdelingen in de acute keten zoals de operatiekamers, IC en spoedeisende hulp gebruikt worden, met als inzet meer hergebruik, minder afval en meer energiebesparing. Daarnaast moet een gezamenlijke aanpak de transitie naar duurzamere energie verder versnellen. Het uiteindelijke doel is het maken van concrete klimaatdeals om zo als Rotterdamse zorg de CO2-uitstoot in de stad te reduceren dat vervolgens ook weer gezondheidswinst oplevert.” Cathy van Beek was de afgelopen vier jaar kwartiermaker duurzaamheid in opdracht van het ministerie VWS en is al jaren als bestuurder groot pleitbezorger voor duurzaamheid in de zorg.

Circulair
Ook de aanpak van de verspilling van grondstoffen staat hoog de agenda van de nieuwe klimaattafel. “Ook daar is veel winst te behalen”, zegt Bonte. “Als je ziet dat één dag ic-zorg gelijk staat aan 2000 kilometer autorijden, het gebruik van minstens 15000 liter water en ontbossing met een oppervlak van 200 m², moeten we snel toe naar meer circulair werken. Dat vraagt om gezamenlijke oplossingen.”

Samen groen
Peter Langenbach, voorzitter van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis kan zich helemaal vinden in de doelstellingen van het Rotterdams Klimaatakkoord en kijkt uit naar de samenwerking. “De deelnemende ziekenhuizen werken op dit moment ieder op hun eigen manier aan het verduurzamen van hun zorg. Binnen de Klimaattafel Gezondheidszorg van de gemeente Rotterdam gaan wij onze krachten bundelen door van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Groen gaan we samen doen!’

Over het Rotterdamse Klimaatakkoord
In 2019 sloot de gemeente met meer dan 100 bedrijven en maatschappelijke organisaties het Rotterdams Klimaatakkoord, met als onderdeel daarvan 55 klimaatdeals voor de overgang naar een klimaatneutrale stad. De Klimaattafel Gezondheidszorg betreft de zesde op rij naast de klimaattafels voor Haven en industrie, Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Schone energie en Circulair.

Kijk voor meer informatie op www.rotterdamsklimaatakkoord.nl

Afbeeldingen

  • Zes Rotterdamse zorginstellingen zeggen JA tegen Rotterdams Klimaatakkoord