Direct naar de content

Rotterdamse werkgevers maken klimaatafspraken over eigen mobiliteit

Meer dan 20 Rotterdamse werkgevers hebben zich verenigd in de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit. Vandaag ondertekenden zij een intentieverklaring waarin ze uitspreken de CO₂-uitstoot van hun woon-werk en zakelijk verkeer minimaal te willen halveren voor 2030.

Het woon-werk en zakelijk verkeer bestaat uit ongeveer de helft van al het personenverkeer. Deze bedrijven dragen, door deel te nemen aan de werkgeversaanpak, in belangrijke mate bij aan de klimaatopgave.  Bedrijven willen deze halvering realiseren door thuiswerken aantrekkelijk te maken, werknemers meer gebruik te laten maken van het openbaar vervoer, de fiets- en deelvervoer en elektrisch rijden te stimuleren en alternatieven te bieden voor zakelijke vluchten. Samen willen de bedrijven een krachtige klimaatalliantie vormen en zoveel mogelijk andere bedrijven in Rotterdam hierbij te betrekken en mee te laten doen.

Rotterdams Klimaatakkoord
De plannen zijn onderdeel van de het Rotterdams Klimaatakkoord dat erop gericht is samen met de stad de klimaatopgave in Rotterdam aan te pakken en de CO₂-uitstoot van verkeer in Rotterdam te halveren in 2030.  De gemeente ondersteunt de plannen en de Verkeersonderneming helpt bedrijven tot slimme en voor hen goed werkende plannen te komen. Deelnemende grote werkgevers zijn: Arcadis, Berkman, Blue Amigo, Deloitte, Eneco, Erasmus MC, Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, ING, Jeugdbescherming, Kramer Groep, PWC, Quion, RMC, Severs Breeman Rotterdam-Zuid, Shell, Tos Waalhaven, UNiper, Van Dorp, Van Oord, Viro Clinics en Woonbron.

Klimaatopgave, minder files en een aantrekkelijkere stad
Arno Bonte, wethouder Duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie, benadrukt hoe belangrijk het is dat werkgevers deze grote uitdaging samen aangaan: ”Met deze aanpak halveren we de uitstoot van het woon-werk en zakelijk verkeer in Rotterdam. Dat levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van onze klimaatdoelen. De maatregelen zorgen daarnaast voor gezondere lucht in de stad en minder files. Ik ben blij met de voorbeeldrol die deze bedrijven vervullen en hoop dat er snel meer werkgevers zullen aansluiten.” Wethouder van Organisatie, Arjan van Gils, vult aan: “Als grote werkgever in Rotterdam kunnen we – en willen we – niet achterblijven bij deze ambitie en gaan er van harte mee aan de slag.”

Erasmus MC als een van de koplopers
Het Erasmus MC is de grootste werkgever in Rotterdam en een van de koploperbedrijven: “Wij waren al actief met duurzame mobiliteit. We sluiten ons graag aan bij deze alliantie en roepen ook collega werkgevers op zich aan te sluiten. Meedoen is heel belangrijk voor het klimaat, maar ook voor je eigen bedrijf: je marktpositie en aantrekkelijk werkgeverschap vereist steeds meer duurzaam handelen en het draagt bij aan gezonde medewerkers en beheerste mobiliteitskosten. Tenslotte dragen we zo ook bij aan betere bereikbaarheid.”

Op de website van Ways2go en het Rotterdams Klimaatakkoord laten meer werkgevers inspirerende voorbeelden zien hoe zij hun mobiliteit verschonen.

Doe mee!
Het ondertekenmoment is ook meteen een oproep naar andere werkgevers in Rotterdam om bij te dragen aan de klimaatopgave. Bedrijven kunnen zich hiervoor aanmelden bij De Verkeersonderneming via de website van het Rotterdams Klimaatakkoord.

Afbeeldingen